Zoek in de motiebank

Stop met beboeten van buiten slapen

Utrecht heeft in de APV een verbod op buiten slapen of liggen opgenomen. In het afgelopen jaar zijn 178 buitenslapers, veelal dak- of thuislozen, beboet. De gemeenteraad wil dat het college stopt met het handhaven van dit verbod en het bij de volgende herziening van de APV schrapt.

Motie – Stop met beboeten van buiten slapen.pdf (141,76 KB)
Downloaden

Verwerp het landelijke studentenhuisvestingsubsidiebeleid

Het landelijke subsidiebeleid voor studentenhuisvesting focust op de ontwikkeling van zelfstandige studentenwoningen. Ook is huurtoeslag bij onzelfstandige studentenhuisvesting niet mogelijk. De gemeenteraad van Utrecht wil dat het college hierover in gesprek gaat met het Rijk.

Motie – Verwerp het landelijke studentenhuisvestingsubsidiebeleid.pdf (105,21 KB)
Downloaden

Hand in eigen boezem. Taakstelling op vastgoed om de meest kwetsbaren te ontzien

Utrecht versobert de bijzondere bijstand en stopt vanaf 2027 met schoollunches. Tegelijkertijd heeft de gemeente een aanzienlijke vastgoedportefeuille. Een gerichte taakstelling voor de vastgoedportefeuille kan bijdragen aan het ontzien van de meest kwetsbare groepen door het (deels) terugdraaien van de bezuinigingen op de schoollunches en de bijzondere bijstand. De gemeenteraad wil dat het college een taakstelling uitwerkt voor de verkoop van de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

Motie – Hand in eigen boezem. Taakstelling op vastgoed om de meest kwetsbaren te ontzien..pdf (85,00 KB)
Downloaden

Evaluatie cultuurnota 2025 – 2028 en verkenning toekomstige subsidieverlening

De subsidieverlening voor cultuur in de gemeente Utrecht voor de periode 2025-2028 is vastgesteld. Veel aanvragers vielen buiten de boot en dat heeft veel teweeg gebracht in de stad. De gemeenteraad wil dat het college met een gedegen evaluatie komt van dit proces.

Motie – Evaluatie cultuurnota 2025 – 2028 en verkenning toekomstige subsidieverlening.pdf (118,11 KB)
Downloaden

Utrecht staat voor humaan asielbeleid

Het nieuwe kabinet wil tot het strengste asielbeleid ooit komen. Dit kan in strijd zijn met internationale en Europese verdragen en Nederlandse grondrechten. De gemeenteraad van Utrecht blijft zich inzetten voor een humaan asielbeleid en wil dit samen doen met andere gemeenten en de VNG.

Motie – Utrecht staat voor humaan asielbeleid.pdf (309,63 KB)
Downloaden

Laat onze jongeren niet in hun hempie staan

De wachttijd voor de intake bij de gemeentelijke schuldhulpverlening in Rotterdam is 2 weken, maar jongeren moeten wel 4 weken wachten. De langere wachttijd zou te maken hebben met het aantal trajectbegeleiders. De PvdA Rotterdam wil dat het college uitzoekt wat nodig is om de ongelijke behandeling van jongeren te stoppen en de langere wachttijd op te lossen.

Motie – Laat onze jongeren niet in hun hempie staan.pdf (62,86 KB)
Downloaden