Zoek in de motiebank

Win-win voor biodiversiteit, natuurlijke maatregelen uitheemse rivierkreeften

De uitheemse rivierkreeft krijgt steeds meer natuurlijke vijanden. Het AB van Brabantse Delta wil dat het DB voor het verkleinen van de negatieve impact van uitheemse rivierkreeften inzet op natuurlijke maatregelen, zoals het aantrekken, beschermen en faciliteren van natuurlijke vijanden en door het nemen van inrichtingsmaatregelen die tegen schade beschermen.

Motie – Win-win voor biodiversiteit, natuurlijke maatregelen uitheemse rivierkreeften.pdf (75,94 KB)
Downloaden

Illegale onttrekkingen bestraffen, ook als er gelegaliseerd kan worden

De zomers worden steeds droger. Daarom vindt het AB van Brabantse Delta het belangrijk om handhavend op te treden bij illegale grondwateronttrekking. De handelswijze van het DB is nu nog om de onttrekking, als deze gelegaliseerd kan worden, te legaliseren en niet te bestraffen. Het AB vindt dat een verkeerd signaal naar de mensen die zich wel aan de regels houden.

Motie – Illegale onttrekkingen bestraffen, ook als er gelegaliseerd kan worden.pdf (76,17 KB)
Downloaden

Studentenflexpool

Verschillende gemeenten hebben een studentenflexpool: studenten die (kleinere) klussen oppakken en zo ambtenaren ontlasten. De PvdA Zoetermeer wil dat het college onderzoekt of de studentenflexpool ook in Zoetermeer uitkomst kan bieden.

Motie – Studentenflexpool.pdf (204,98 KB)
Downloaden

Burgerberaad over bezuinigingen

De PvdA Zoetermeer wil een burgerberaad over het financiële ravijn organiseren, waarbij deelnemers om input en advies gevraagd worden bij het formuleren van voorwaarden voor bezuinigingen.

Motie – Burgerberaad over bezuinigingen.pdf (90,32 KB)
Downloaden

Stapeleffecten bij kwetsbare doelgroepen

Zoetermeer is bezig met een pakket aan maatregelen om vanaf 2026 een sluitende begroting te kunnen presenteren. Alle Zoetermeerders gaan hier in meer of mindere mate mee te maken krijgen. Voor sommige kwetsbare doelgroepen kan er een opeenstapeling van bezuinigingen plaatsvinden, waardoor zij extra geraakt worden in hun bestaanszekerheid. De PvdA wil dat het college bij het samenstellen en presenteren van de bezuinigingsmaatregelen aangeeft of en zo ja welke stapelingseffecten zich voordoen.

Motie – Stapeleffecten bij kwetsbare doelgroepen.pdf (92,11 KB)
Downloaden

Struikroven

Elk jaar gaan er planten en struiken verloren, omdat ze moeten wijken voor sloop, renovatie of woningbouw. In sommige gemeenten worden inwoners voorafgaand aan de werkzaamheden in de gelegenheid gesteld om planten te redden, onder de naam 'Struikroven'. De gemeenteraad van Zoetermeer wil dat het college dit ook in Zoetermeer mogelijk maakt.

Motie – Struikroven.pdf (77,07 KB)
Downloaden