Afgehaakt Nederland Foto: Arie Kievit | ANP
Foto: Arie Kievit | ANP

Afgehaakt Nederland

Hoe herstellen wij vanuit onze basis in de wijken van dorpen en steden onze relatie met mensen die we zijn kwijtgeraakt? Daar draait het in essentie om in het project Afgehaakt.

Toen de Atlas van afgehaakt Nederland van Josse de Voogd en Rene Cuperus zo’n twee jaar geleden verscheen, bleef het de eerste weken stil. Bijna oorverdovend stil. Misschien zegt dat wel meer dan je met woorden kunt zeggen.

‘De Atlas’ had en heeft impact. Omdat deze met geografische precisie laat zien waar de verschillen zitten in ons land. De verschillen tussen theoretisch en praktisch opgeleiden, tussen mensen met en zonder vertrouwen in instituties. Tussen mensen voor wie de knoppen van het systeem werken en voor wie deze knoppen er niet toe doen.

Inzoomen op onbehagen

De Atlas verbeeldt de mate van afgehaakt zijn van inwoners, van de instituties, de overheid, de politiek. De Atlas zoomt in op het grote onbehagen in onze samenleving. Over je onbegrepen voelen en onverschillig worden.

Dat roept ook vragen op. Een samenleving waarin een groot deel van haar inwoners is afgehaakt, moet nadenken over hoe zij die weer kan laten aanhaken. Dat is de kern van het project Afgehaakt.

Hoe herstellen wij vanuit de buurt het contact met de mensen die we zijn verloren? Met deze vraag gaan wij de komende tijd concreet aan de slag. Wij doen dat samen met bestuurders en volksvertegenwoordigers in vier regio’s.

Achtergronden

Meer artikelen
Lokaal Bestuur
Aandacht genoeg, maar armoedekloof in Helmond blijft levensgroot

Aandacht genoeg, maar armoedekloof in Helmond blijft levensgroot

Net als Tilburg is Helmond een oude industriestad die zich langzaam aan het heruitvinden is. En net als in de…

Lokaal Bestuur
Meer straat, minder raad en acht andere Helmondse lessen

Meer straat, minder raad en acht andere Helmondse lessen

Aan een gebrek aan initiatieven en goedwillende burgers, professionals en wethouders ligt het niet. Helmond is een sociale stad, maar…

Lokaal Bestuur
Een stad met twee gezichten

Een stad met twee gezichten

Net als Eindhoven en Helmond in Oost-Brabant is Tilburg een industriestad die zich opnieuw moest uitvinden. Met een internationaal vermaarde…

Lokaal Bestuur
Genoeg aanknopingspunten, maar nog wel een lange weg te gaan

Genoeg aanknopingspunten, maar nog wel een lange weg te gaan

Na de Achterhoek en het platteland van Groningen maken we in Tilburg kennis met een andere kant van Afgehaakt Nederland….

Onderzoek
Het cliché van ‘het is niets en het wordt niets’ klopt gewoon niet

Het cliché van ‘het is niets en het wordt niets’ klopt gewoon niet

Als er in een provincie reden bestaat om af te haken, is het wel Groningen. Van de intergenerationele armoede en…

Onderzoek
Acht lessen uit Groningen: alle reden om het wel te zijn, maar lang niet altijd afgehaakt

Acht lessen uit Groningen: alle reden om het wel te zijn, maar lang niet altijd afgehaakt

Inspirerend en tegelijkertijd indringend. Als we de gesprekken die we in Groningen met verschillende sleutelfiguren in vier woorden moeten samenvatten…

Onderzoek
Politiek misschien afgehaakt, maar aan gemeenschapszin geen gebrek

Politiek misschien afgehaakt, maar aan gemeenschapszin geen gebrek

Het is de bakermat van de boerenrock en een van de weinige streken met een eigen vlag. Bovendien is de…

Onderzoek
Zes lessen uit de Achterhoek: van politiek irrelevant tot onbedoelde effecten systeemwereld

Zes lessen uit de Achterhoek: van politiek irrelevant tot onbedoelde effecten systeemwereld

Na ons bezoek aan de Achterhoek moesten we even bekomen van alle indrukken. Geïnspireerd zeker, maar ook de vraag wat…

Lokaal Bestuur
‘Veel mensen zijn hier überhaupt nooit aangehaakt’

‘Veel mensen zijn hier überhaupt nooit aangehaakt’

Overal in Nederland zie je de groeiende tweedeling. Tussen arm en rijk, hoog- en laagopgeleid, kansarm- en kansrijk, stad en…