Onderzoek

Onderzoek

Het CLB doet regelmatig (praktijk) onderzoek over onderwerpen die voor decentrale politici belangrijk zijn. Hoe zit het eigenlijk met afgehaakt Nederland? En waar blijft de mens in het middenbestuur? Het Centrum voor Lokaal Bestuur zoekt naar antwoorden op dit soort maatschappelijke en politieke vragen. Op deze pagina vind je afgeronde onderzoeken en de laatste stand van zaken in lopende projecten.

Onderzoek

Afgehaakt Nederland

Wat kun je als bestuurder of volksvertegenwoordiger concreet doen om de groeiende kloof tussen afgehaakten en aangehaakten in onze samenleving te helpen dichten? Met het project Afgehaakt Nederland zijn wij in drie regio’s actief op zoek naar het antwoord op deze vraag. Lees hier meer over onze zoektocht.

Afgehaakt Nederland
Onderzoek

125 jaar CLB

Tweede kerstdag 1901 kwam een twintigtal raadsleden van sociaaldemocratische huize voor het eerst bijeen. In Zwolle, de buitensociëteit. Waarom Zwolle? Dat was toen de enige plek die voor iedereen bereikbaar was. Met de trein.

125 jaar CLB
Onderzoek

Gemeentelijke minimaregelingen

Gemeenten mogen niet aan inkomenspolitiek doen, maar invloed op de bestaanszekerheid van inwoners hebben ze zeker met de minimaregelingen. Hebben de regelingen zin? En is het eerlijk dat je in de ene gemeente wel en in de andere geen inkomensondersteuning krijgt?

Onderzoek
Onderzoek

De mens terug in het middenbestuur

Juist het middenbestuur is uitermate relevant in de aanpak van de grote opgaven op wonen, klimaat en energie, landbouw. Tegelijkertijd lijkt het middenbestuur op steeds grotere afstand te komen van haar inwoners.

Essay
Onderzoek

Op de schouders van reuzen

Waarom is de sociaaldemocratische boodschap op lokaal niveau zo urgent? En slagen de wethouders er ondanks de versplintering en verminderde electorale positie van de PvdA in de rode idealen waar te maken? In ons onderzoek Op de schouders van reuzen lees je hoe de wethouderssocialisten van nu dat voor elkaar krijgen.

Wethouderssocialisme