Over ons

Over ons

Het Centrum voor Lokaal Bestuur is de bestuurdersvereniging van de PvdA. Alle PvdA-volksvertegenwoordigers en bestuurders in de gemeenten, provincies en waterschappen zijn lid van het CLB. Aspirant- en oud volksvertegenwoordigers en bestuurders kunnen buitengewoon lid worden.

Als netwerkorganisatie brengen wij onze leden met elkaar in contact. Dat doen we door het organiseren van bijeenkomsten waarop onze leden hun kennis en ervaringen kunnen delen. Met scholing ondersteunen wij decentrale (kandidaat-) volksvertegenwoordigers en bestuurders in hun voorbereiding op hun nieuwe rol. Met masterclasses zoeken we de verdieping en de vragenuren zijn de basis voor snelle kennisvergaring op specifieke onderwerpen. Via de nieuwsbrief Lokaal Bestuur houden wij onze leden en geïnteresseerden op de hoogte van zaken die in de verschillende bestuurslagen en op alle maatschappelijke terreinen spelen. Bovendien helpen wij hen het PvdA-geluid in de gemeenteraad, de Staten en in het waterschap uit te dragen. Dit doen wij door hen te voorzien van inhoudelijk advies, praktijkgericht onderzoek en het ontwikkelen van sociaaldemocratische standpunten over urgente lokale en regionale thema’s, in afstemming met onze vertegenwoordigers in de landelijke en Europese politiek.

Onze medewerkers

Het Centrum voor Lokaal Bestuur kent een kleine professionele staf. Medewerkers van het CLB worden beloond volgens de cao ‘PvdA en neveninstellingen’.

Sofie Kuilman

Sofie Kuilman

Evelyne Lammerding

Evelyne Lammerding

Gert-Jan Leerink

Gert-Jan Leerink

Ons bestuur

Het Centrum voor Lokaal Bestuur is een vereniging met een bestuur. De voorzitter wordt in functie gekozen. Het bestuur heeft adviserende leden: een vertegenwoordiger vanuit het partijbestuur van de PvdA en de directeur van het CLB. De functie van bestuurslid is een onbezoldigde functie. De (vice-) voorzitter van het CLB is adviserend lid van het partijbestuur.

Paul Depla

Paul Depla

Joyce Langenacker

Joyce Langenacker

Yusuf Celik

Yusuf Celik

Constantijn Jansen op de Haar

Constantijn Jansen op de Haar

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

Wilma de Boer-Leijsma

Wilma de Boer-Leijsma

Wanda Ottens

Wanda Ottens

Roos Vermeij

Roos Vermeij

Meer over

Over ons

ANBI

Het Centrum voor Lokaal Bestuur is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor het ANBI-formulier, de jaarstukken, de statuten, het huishoudelijk reglement en een informatiefolder klik je hieronder.

Over ons

Ongewenste omgangsvormen

Het CLB moet voor alle leden een veilige omgeving zijn. Als er sprake is van ongewenst gedrag of schending van integriteit dan wordt daar actie op ondernomen.

Over ons

Onze leden

Iedereen die namens de PvdA lokaal, provinciaal of in het waterschap als volksvertegenwoordiger of bestuurder actief is, is CLB-lid.