ANBI

Het Centrum voor Lokaal Bestuur is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Alle jaarverslagen, jaarrekeningen, begrotingen en jaarprogramma’s vanaf 2017 zijn raadpleegbaar via onze website, evenals de statuten en het huishoudelijk reglement. De jaarstukken worden door de ALV vastgesteld.

Statuten en huishoudelijk reglement

Het CLB heeft eigen statuten en een huishoudelijk reglement.

Standaardformulier ANBI

Voor de publicatie van onze gegevens zijn wij als ANBI instelling verplicht gebruik te maken van het standaardformulier van de Belastingdienst.   

Welkomstfolder

In een notendop weten wat het CLB doet? Download dan onze welkomstfolder.

Jaarstukken vastgesteld tijdens de ALV van 9 december 2023
Jaarstukken vastgesteld tijdens de ALV van 26 november 2022
Jaarstukken vastgesteld tijdens de ALV van 27 november 2021
Jaarstukken vastgesteld tijdens de ALV van 14 november 2020
Jaarstukken vastgesteld tijdens de ALV van 9 november 2019
Jaarstukken vastgesteld tijdens de ALV van 10 november 2018
Jaarstukken vastgesteld tijdens de ALV van 25 november 2017