Op de schouders van reuzen

Op de schouders van reuzen

Waarom is de sociaaldemocratische boodschap op lokaal niveau zo urgent? En slagen de wethouders er ondanks de versplintering en verminderde electorale positie van de PvdA in de rode idealen waar te maken?

In de periode 2018 – 2022 heeft de PvdA ruim 110 wethouders gehad in de verschillende colleges in het land. Een groter aantal dan je op basis van de electorale verhoudingen zou mogen verwachten. En dat heeft een reden. Net als het gegeven dat bij tussentijdse wisselingen in colleges, de PvdA alsnog vaak de partij is die toetreedt tot het bestuur. 

Onze wethouders worden gewaardeerd. Op basis van hun kennis, hun handelen en misschien in deze periode juist ook omdat zij, als geen ander, de gevolgen van de veranderende electorale positie aan den lijve ondervinden. Reden genoeg om te kijken hoe onze wethouders er nu voor staan.

Met ons onderzoek helpen we nieuwe wethouders op weg en hopen we hen te inspireren. We zijn trots op onze huidige wethouders die in lastige omstandigheden in de voetsporen van de reuzen zoals Wibaut, Drees en Schaefer treden. Zij verdienen stuk voor stuk lof om hun sociale en rechtvaardige beleid en hun inzet voor een samenleving, waarin voor iedereen plaats en ruimte is om goed te leven naar eigen kunnen en inzicht.

Op de schouders van reuzen

Verder lezen

In 2021 is het project afgerond. Wil je meer weten? Lees dan het onderzoeksrapport Op de schouders van reuzen en de Wibautlezing van Marjolein Moorman Een oneerlijke wedstrijd.