125 jaar

125 jaar

Tweede kerstdag 1901 kwam een twintigtal raadsleden van sociaaldemocratische huize voor het eerst bijeen. In Zwolle, de buitensociëteit. Waarom Zwolle? Dat was toen de enige plek die voor iedereen bereikbaar was. Met de trein.

Tweede kerstdag 2026 is het 125 jaar geleden dat deze heren, onder aanvoering van Jan Schaper, raadslid in Groningen, het besluit namen tot de oprichting van een vereniging voor sociaaldemocratische raadsleden. SDAP’ers ‘die thans zoo weinig voeling met elkaar hebben, om samen één lijn te trekken en om ook van elkaars arbeid te profiteren’, dat was toen de reden voor de oprichting van de vereniging die wij nu kennen als het Centrum voor Lokaal Bestuur.

In deze bijna 125 jaar geschiedenis is er heel veel gebeurd. Denk maar aan de invoering van het algemeen kiesrecht, het vrouwenkiesrecht, het wethouderssocialisme zoals we dat kennen van Wibaut of Schaefer, de eerste burgemeester van kleur. De vraagstukken van toen zijn voor een deel ook de vraagstukken van nu.

Daarover gaat het project 125 jaar CLB. Met achtergrondartikelen, reportages, podcasts en bewegend materiaal vieren we het feest van 125 jaar verenigde sociaaldemocratische politici. Als opmaat naar de komende 125 jaar!