Ongewenste omgangsvormen

Het CLB moet voor alle leden een veilige omgeving zijn. In het CLB is geen plaats voor discriminatie, (seksuele) intimidatie, uitsluiting of andere ongewenste omgangsvormen. Daar handelen we naar, daar spreken we ons over uit, en dat lossen we op. Dit geldt voor iedereen binnen het CLB: voor werknemers, volksvertegenwoordigers, bestuurders en buitengewone leden. Als er sprake is van ongewenst gedrag of schending van integriteit dan wordt daar actie op ondernomen. Iedere melding wordt op gedegen wijze afgehandeld.

Als politicus kun je te maken krijgen met allerlei vormen van ongewenst gedrag; bijvoorbeeld bij jou in de gemeenteraad of binnen onze eigen partij. Om te overleggen wat je kunt doen in dit soort situaties kun je contact opnemen met ons (via [email protected]) of een van de vertrouwenspersonen van de PvdA.

De klachtenregeling vind je hier. Via deze link kun je de uitleg over de klachtenregeling vinden.