Onze leden

Onze leden

Iedereen die namens de PvdA lokaal, provinciaal of in het waterschap actief is, wordt automatisch lid van het Centrum voor Lokaal Bestuur. Dit geldt ook voor de PvdA’ers in lokale samenwerkingsverbanden waarin de PvdA participeert. Oud-bestuurders en -volksvertegenwoordigers of kandidaten hiervoor kunnen buitengewoon lid worden van het CLB.

Onze leden zijn vertegenwoordigen de PvdA in de decentrale politiek. Ook de PvdA-leden in samenwerkingsverbanden zijn lid van het CLB. Onze leden zijn:

  • Leden van gemeenteraden, wethouders, burgemeesters
  • Leden van gebiedsgerichte commissies
  • Leden van Provinciale Staten, gedeputeerden, Commissarissen van de Koning
  • Leden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van waterschappen, dijkgraven

Het CLB heeft daarnaast buitengewone leden. Buitengewone leden zijn oud-bestuurders of oud-volksvertegenwoordigers of kandidaten voor een van deze functies.

Per 31 december 2023 telde het CLB 1203 leden. Dit aantal is als volgt onder te verdelen:

31-12-201031-12-201431-12-202021-12-202121-12-202231-12-2023
Leden stadsdeel-cies.
A’dam en wijkraden R’dam
1644941414443
Raadsleden1372924675657675662
Wethouders243142124115134130
Burgemeesters (incl. waarnemers)1129267666350
Statenleden11010453535348
Gedeputeerden20141012128
CdK’s333333
Waterschappen (AB, DB, dijkgraven)605849494855
Buitengewone leden42136201205217212
Totaal211215211223120112491203