Zoek in de motiebank

Provinciaal bouwbreekijzer

Veel Noord-Hollandse gemeenten hebben een tekort aan ambtelijke capaciteit voor woningbouw. PS Noord-Holland willen dat GS onderzoeken hoe een provinciaal projectbureau kan helpen om dit tekort aan ambtelijke capaciteit op te lossen.

Motie – Provinciaal bouwbreekijzer.pdf (61,55 KB)
Downloaden

Generatietoets

De PvdA Dalfsen wil dat bij nieuw beleid goed in kaart wordt gebracht wat de gevolgen zijn voor elke generatie, van jong tot oud, om daarmee te zorgen voor eerlijke en generatiebestendige beleidskeuzes.

Motie – Generatietoets.pdf (23,91 KB)
Downloaden

Kadernota met perspectief

In de Castricumse kadernota zijn onderwerpen met financiële impact, zoals de nieuwbouw van een nieuwe basisschool, nog niet meegenomen omdat er geen raadsbesluit is genomen. De PvdA wil dat er een addendum op de kadernota wordt opgesteld met projecten en maatregelen die de komende jaren financiële impact hebben, zodat de raad een financiële doorkijk heeft en een goede afweging kan maken bij toekomstige besluiten.

Motie – Kadernota met perspectief.pdf (128,82 KB)
Downloaden

Gelderland kan niet wachten!

Gelderland kent grote uitdagingen: de stikstofcrisis, netcongestie, de moeilijke financiële situatie waar veel gemeenten in zitten. Op diverse dossiers ontstaat een impasse, omdat toegezegde gelden dan het Rijk niet komen of omdat gemaakte afspraken op losse schroeven zijn komen te staan tijdens de formatie. De PvdA wil daarom komen tot een Statenakkoord waarin afspraken gemaakt worden over de aanpak van netcongestie, stikstof en leefbaarheid.

Motie – Gelderland kan niet wachten!.pdf (403,22 KB)
Downloaden

Pilots met snelheidsverlaging op gevaarlijke N-wegen

De PvdA Gelderland wil dat GS pilots starten om de snelheid op gevaarlijke N-wegen te verlagen, om ongelukken te voorkomen.

Motie – Pilots met snelheidsverlaging op gevaarlijke N-wegen.pdf (404,75 KB)
Downloaden

Actie om meer chauffeurs te trekken

Busritten in Gelderland blijven uitblijven en dienstregeling blijven achter op de beloften van vervoerders, door aanhoudende personeelstekorten. PvdA Gelderland wil dat GS afspraken maken met OV bedrijven over de manier waarop ze op korte termijn extra buschauffeurs aantrekken. De PvdA wil dat ze zich daarbij ook richten op onbenut potentieel zoals nieuwe Nederlanders, studenten en doorstromers.

Motie – Actie om meer chauffeurs te trekken.pdf (389,50 KB)
Downloaden