Zoek in de motiebank

Tijdelijk voorkeursbeleid bij gelijke geschiktheid

De gemeente Utrecht wil de culturele diversiteit binnen de eigen organisatie verhogen. Eén van de doelen is een aandeel van 20% medewerkers met een bi-culturele achtergrond in schaal 12 en hoger in 2026. De afgelopen jaren is er nog geen stijging te zien. Daarom willen Denk, GL en PvdA dat er bij sollicitanten van gelijke geschiktheid tijdelijk het principe van voorkeursbeleid gehanteerd wordt.

Motie – Tijdelijk voorkeursbeleid bij gelijke geschiktheid.pdf (64,14 KB)
Downloaden

Bloembollen- en snijbloementeelt

Er worden steeds meer bloembollen en snijbloemen geteeld in Zeeland. We achten dat ongewenst ivm de grote hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die erbij wordt gebruikt. We vragen aandacht hiervoor en vragen GS deze trend te keren.
2024-04-22-Statenfractie-PvdA-GL-Bloembollen-en-snijbloementeelt-in-Zeeland-440355-AP.pdf.pdf (669,40 KB)
Downloaden

Politieke vragen over bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden

De vereniging van drinkwaterbedrijven (vewin) roept provincies op om actie te ondernemen tegen bestrijdingsmiddelen in het grondwater. We vragen GS om aan deze oproep gehoor te geven en drinkwaterbescherming centraal te stellen in de gebiedsplannen.
20240627-Artikel-44-vragen-PvdA-GroenLinks-inzake-bestrijdingsmiddelen-in-grondwaterbeschermingsgebieden.docx.docx (71,55 KB)
Downloaden

Een Flevoland voor iedereen

Flevoland is een regenboogprovincie en wil zich inspannen voor het bevorderen van de veiligheid en acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. PvdA, GL en D66 roepen het college op om een regenboogambassadeur aan te stellen, die fungeert als schakel tussen de provincie en het provinciale-, nationale- en internationale regenboognetwerk.

Motie – Een Flevoland voor iedereen.pdf (209,64 KB)
Downloaden

Behoud toegang tot cultuur

In het landelijke hoofdlijnenakkoord is een btw verhoging op culturele activiteiten aangekondigd. PvdA, D66, GL en SP Flevoland willen dat het college onderzoekt welke effecten dit heeft op de culturele sector in Flevoland en wat de impact op inwoners en instellingen is. Als het onderzoek daar aanleiding toe geeft, willen de partijen dat het college met een voorstel voor een compensatiefonds komt om de negatieve gevolgen te beperken.

Motie – Behoud toegang tot cultuur.pdf (184,26 KB)
Downloaden

Netcongestie verminderen met thuis- en buurtbatterijen

Het aanbod van zonnestroom kan beter gereguleerd worden door het overschot op te slaan in een thuis- of buurtbatterij. Op die manier ga je ook netcongestie tegen. Om inwoners te stimuleren zo'n batterij aan te schaffen, willen PS Flevoland een subsidieregeling hiervoor in het leven roepen.

Motie – Netcongestie verminderen met thuis- en buurtbatterijen.pdf (185,01 KB)
Downloaden