Zoek in de motiebank

Lokaal lossen we het op

De energietransitie kan alleen slagen als alle Gelderlanders worden meegenomen. GS geven aan 50% lokaal eigendom te willen stimuleren bij energieprojecten, maar maken niet duidelijk hoe ze dit gaan bereiken. De Staten roepen het college daarom op een beleids- en toetsingskader lokaal eigendom en participatie bij duurzame energie op te stellen en hierin o.a. aan te geven hoe ze het streven naar 50% lokaal eigenaarschap gaan invullen.

Motie – Lokaal lossen we het op.pdf (602,84 KB)
Downloaden

Schuldenvrij een schone lei

Het is belangrijk dat mensen - als ze geen schulden meer hebben - met een schone lei een nieuwe toekomst kunnen opbouwen. Een BKR-registratie belemmert dit. Zwolle hanteert nu nog een termijn van 5 jaar tot mensen uit het BKR-register geschrapt worden. De gemeenteraad wil dat deze termijn terug gaat naar 1 jaar.

Motie – Schuldenvrij een schone lei.pdf (127,72 KB)
Downloaden

Code Rood autonomie en medebewind, budgetrecht gemeenteraad

Deze motie geeft vanuit raadsleden een krachtig signaal richting het Rijk. Er moet boter bij de vis voor taken in medebewind. We worden nu gedwongen te bezuinigen op gemeentelijke voorzieningen en worden feitelijk aangetast in ons budgetrecht
03062024-PvdA-M-code-rood-voor-autonomie-en-medebewindstaken.docx.docx (114,33 KB)
Downloaden

Top op, plint uit en plak aan

De gemeente Haarlem wil tot 2030 10.000 woningen bouwen. De gemeenteraad wil dat het college een onderzoek uitvoert naar de kansen voor het toevoegen van extra woningen door optoppen, uitplinten en aanplakken.

Motie – Top op plint uit en plak aan.pdf (158,49 KB)
Downloaden

Betere communicatie verruiming kwijtschelding waterschapsbelasting

De PvdA in het waterschap Vallei en Veluwe wil dat het college de kwijtscheldingsmogelijkheden voor de belastingen beter onder de aandacht van de ingezetenen brengt, zodat meer mensen die er recht op hebben, er gebruik van maken.

Motie – Betere communicatie verruiming kwijtschelding waterschapsbelasting.pdf (113,19 KB)
Downloaden

Verduurzaming Zeeuwse sportcomplexen

GroenLinks-PvdA Zeeland willen dat het college van Gedeputeerde Staten inzet op de verduurzaming van de sportcomplexen van de Zeeuwse sportclubs, o.a. door het oprichten van een fonds waarbij Zeeuwse verenigingen renteloos kunnen lenen.

Motie – Verduurzaming Zeeuwse sportcomplexen.pdf (173,54 KB)
Downloaden