Zoek in de motiebank

Ongelukken met fatbikes voorkomen

De gemeenteraad van Zoetermeer wil dat het college een bewustwordingscampagne start over fatbikes, gericht op ouders en kinderen. Daarnaast wil de raad dat er strenger gehandhaafd wordt op het naleven van de wettelijke eisen waaraan fatbikes moeten voldoen.

Motie – Ongelukken met Fatbikes voorkomen.pdf (75,31 KB)
Downloaden

Fatbikes

Het aantal fatbikes is enorm toegenomen. Sommige fatbikes zijn opgevoerd en gaan daardoor met hoge snelheid door het verkeer heen, met alle veiligheidsrisico's van dien. De PvdA Hilversum heeft hier schriftelijke vragen over gesteld.

Schriftelijke vragen – Fatbikes.pdf (631,16 KB)
Downloaden

Solidariteitsfonds voor vrijwilliger ouderbijdrage

Niet alle ouders kunnen de vrijwillige ouderbijdrage betalen. Scholen waar de ouders meer financiële draagkracht hebben, kunnen meer excursies organiseren dan scholen waar ouders minder te besteden hebben. De PvdA Zaanstad wil daarom dat het college onderzoekt of een solidariteitsfonds voor de verdeling van de ouderbijdragen een uitkomst kan bieden, zodat alle kinderen gelijke kansen krijgen om deel te nemen aan schoolactiviteiten.

Motie – Solidariteitsfonds voor vrijwilliger ouderbijdrage.pdf (58,79 KB)
Downloaden

Wij loodsen jou door onze jungle heen

Inwoners hebben lang niet altijd vertrouwen in de gemeente en maken daardoor soms geen gebruik van regelingen waar ze wel recht op hebben. De PvdA Rotterdam wil dat het college onderzoekt of een menselijke loods kan bijdragen aan het vergroten van het vertrouwen in de gemeente en zo aan het effectiever aanvragen van gemeentelijke regelingen waar inwoners recht op hebben.

Motie – Wij loodsen jou door onze jungle heen.pdf (69,52 KB)
Downloaden

Transparant intern algoritme register

Rotterdam heeft een publiek en intern algoritmeregister, waarin staat welke algoritmes de gemeente gebruikt voor haar dienstverlening. Het interne register bevat slechts minimale informatie, waardoor onvoldoende duidelijkheid is rondom de gebruikte algoritmes. PvdA en GL willen dat in het register uitgebreid en volledig benoemd wordt wat de doelstellingen en verwachte prestaties zijn van de verschillende algoritmes en hoe ze gemonitord worden.

Motie – Transparant intern algoritme register.pdf (108,58 KB)
Downloaden

Een convenant en klankbordgroep arbeidsmigranten

In Tilburg werken zo'n 10.000 arbeidsmigranten. De gemeenteraad vindt dat Tilburg samen met partners haar best moet doen om arbeidsmigranten zo goed mogelijk welkom te heten en bij te staan. Daarom roept de raad het college op een klankbordgroep arbeidsmigranten samen te stellen die meedenkt over beleidsontwikkeling en uitvoering. Daarnaast wil de raad dat er een convenant gesloten wordt met uitzendbureaus, werkgevers en huisvesters met als doel om arbeidsmigranten welkom te heten en een menswaardig bestaan te bieden.

Motie – Een convenant en klankbordgroep arbeidsmigranten.pdf (314,72 KB)
Downloaden