Zoek in de motiebank

Ontschotting budgetten cultuur en economie

De culturele en creatieve sector heeft een positieve bijdrage aan de economie, doordat het veel banen en geld oplevert. PS Fryslân willen vanwege de wisselwerking tussen economie en de creatieve en culturele sector dat het college van GS onderzoekt welke economische programma's en subsidieregelingen in aanmerking kunnen komen voor (co)financiering van projecten uit de culturele en creatieve sector.

Motie – Ontschotting budgetten cultuur en economie.pdf (453,69 KB)
Downloaden

Motie Zonder geld geen gemeenten

De houdbaarheid van de financiële situatie van de gemeenten in Nederland aanleiding geeft tot grote zorg. Vanaf 2026 dreigen heel veel gemeenten niet in staat te zijn om hun begrotingen structureel sluitend te krijgen.
9-Motie-Zonder-geld-geen-gemeenten-_-PvdA-2024.pdf.pdf (443,22 KB)
Downloaden

Schriftelijke vragen inzake brugfunctionarissen op scholen

Naar aanleiding van de recente aankondiging van het kabinet om per 2024 jaarlijks 51,8 miljoen euro te investeren in brugfunctionarissen op scholen, stelt de PvdA vragen stellen over de implementatie en impact van deze regeling.
3-Schriftelijke-vragen-inzake-brugfunctionarissen-op-scholen.docx.docx (30,96 KB)
Downloaden

Initiatiefvoorstel Kindvriendelijk Barendrecht

Misschien kent u het Child Friendly Cities Initiative programma. Of heeft u erover gehoord? Dit is een programma, waarbij UNICEF en Defence for Children in samenwerking met gemeenten zich inzetten voor concrete verbeteringen voor kinderen en jongeren
20-Initiatiefvoorstel_V5-voor-alle-deelnemers.pdf.pdf (5,90 MB)
Downloaden

Voorgenomen btw-verhoging cultuur

In het hoofdlijnenakkoord wordt voorgesteld om het verlaagde btw-tarief op boeken, theater, cultuur en concerten af te schaffen. De gemeente Veldhoven dient bij het VNG-congres een motie in waarmee ze het bestuur van de VNG oproept om de zorgen die gemeenten hierover hebben te uiten bij het ministerie van OCW en te verzoeken eerst een stevig en fundamenteel onderzoek naar de gevolgen van de afschaffing van het lage btw-tarief op de samenleving, economie en cultuursector uit te voeren. Het VNG-bestuur is positief over de motie en neemt deze over.

Motie VNG-congres voorgenomen btw-verhoging (26-06-2024).pdf (82,64 KB)
Downloaden

Hoe zit het met het klimaat, laat zien waar het college voor staat

Verschillende partijen in de gemeenteraad van Rotterdam willen dat het college in collegebrieven en raadsvoorstellen waar raakvlakken zijn met het klimaatbeleid, niet alleen inzicht geeft in de financiële en juridische consequenties, maar ook in de consequenties voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen en daarbij de leidende principes uit het Klimaat Actieplan Rotterdam betrekt. Op deze manier moet inzichtelijk worden wat een beleidsstuk bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen van het college.

Motie – Hoe zit het met het klimaat, laat zien waar het college voor staat.pdf (160,22 KB)
Downloaden