Zoek in de motiebank

Sanitaire voorzieningen en wasserettes voor daklozen

Dak- en thuislozen hebben geen of slechte toegang tot basale sanitaire voorzieningen (douche, toilet, wassen en drogen van kleding). De gemeenteraad van Tilburg wil dat het college in kaart brengt waar deze groep gebruik kan maken van sanitaire voorzieningen en op welke locatie het mogelijk is om extra (mobiele) sanitaire voorzieningen en een wasserette in te richten.

Motie – Sanitaire voorzieningen en wasserettes voor daklozen.pdf (209,68 KB)
Downloaden

Parkeerplekken: laat er gras over groeien

Tilburg heeft veel last van hittestress. Om dit te verminderen, wil de gemeenteraad dat bij het aanleggen of herinrichten van parkeerplaatsen gebruik wordt gemaakt van grasbetontegels - die water doorlaten en daardoor droogte, hittestress en wateroverlast in stedelijk gebied verminderen - in plaats van asfalt of andere verdichtende grondbedekking.

Motie – Parkeerplekken, laat er gras over groeien.pdf (306,88 KB)
Downloaden

Niet de dupe van een systeemplafond

Nijmegen heeft grote structurele tekorten op de Wmo en jeugdhulp. Het college wil taakstellende budgetplafonds instellen voor aanbieders. De PvdA vindt dit onwenselijk, het brengt risico's met zich mee van lange wachtlijsten en uitstellen van hulp. De PvdA wil dat budgetplafonds alleen benut worden als er een alternatieve voorziening voor cliënten voorhanden is.

Motie – Niet de dupe van een systeemplafond.pdf (834,72 KB)
Downloaden

Investeren in Nijmegen van één snelheid

Niet alle inwoners van Nijmegen hebben dezelfde kansen of welvaart. Ongelijk investeren kan nodig zijn om ervoor te zorgen dat iedereen in de stad gelijke kansen krijgt. CDA, PvdA en Gewoon Nijmegen willen dat het college in de aankomende begroting een extra paragraaf toevoegt waarin inzichtelijk wordt op welke beleidsterreinen het college bewust ongelijk en extra wil investeren om kansenongelijkheid tegen te gaan.

Motie – Investeren in Nijmegen van een snelheid.pdf (602,44 KB)
Downloaden

Beter ambtshalve uitgekeerd, dan ten hele gedwaald

Nijmegen heeft veel verschillende inkomensregelingen met verschillende voorwaarden, aanvraagmethodes en uitkeringsvormen. Dat zorgt voor onnodige drempels voor Nijmegenaren die recht hebben op de regelingen en het zorgt voor veel beoordelings- en uitkeringsmomenten voor de gemeente. De gemeenteraad wil dat het college de inkomensregelingen vereenvoudigt en zoveel mogelijk overgaat tot het ambtshalve uitkeren ervan.

Motie – Beter ambtshalve uitgekeerd dan ten hele gedwaald.pdf (605,97 KB)
Downloaden

Stap voor stap naar een volwaardig wandelbeleid

PS Utrecht willen dat wandelen/lopen een volwaardige plek krijgt binnen het mobiliteitsbeleid van de provincie.

Motie – Stap voor stap naar een volwaardig wandelbeleid.pdf (86,00 KB)
Downloaden