Zoek in de motiebank

Natuurherstel na festivals, groot en klein

De gemeenteraad van Utrecht wil dat het college, samen met festivalorganisatoren, onderzoekt of er een Utrechts Natuurherstelfonds kan komen, zodat de natuur op de plek waar het festival plaatsvindt hersteld of verbeterd kan worden.

Motie – Natuurherstel na festivals, groot en klein.pdf (241,81 KB)
Downloaden

Sociaal is sociaal, gelijke prijzen voor wooncoöperaties

De gemeente Nijmegen verkoopt grond tegen gereduceerde prijzen aan corporaties voor de bouw van sociale huurwoningen. Wooncoöperaties vervullen dezelfde functie als woningbouwcorporaties: namelijk het voorzien in betaalbare huurwoningen voor de lange termijn, zonder winstoogmerk. De gemeenteraad wil daarom dat coöperaties ook tegen een gereduceerde prijs grond kunnen kopen, als zij voldoen aan de gestelde voorwaarden voor sociale huur.

Motie – Sociaal is sociaal, gelijke prijzen voor wooncoöperaties.pdf (787,73 KB)
Downloaden

Actieplan vaccineren

De vaccinatiegraad onder Rotterdamse kinderen daalt en ligt ver onder de WHO norm. Dit brengt ernstige risico's met zich mee voor de volksgezondheid. PvdA, GL en SP Rotterdam willen daarom dat het college werk maakt van het verhogen van de vaccinatiegraad door een actieplan op te stellen.

Motie – Actieplan vaccineren.pdf (70,11 KB)
Downloaden

Rotterdamse zorgreserve

En zijn grote personeelstekorten in zorg en welzijn. Volt en PvdA Rotterdam stellen voor om een zogenaamde zorgreserve in te richten: een groep voormalig zorgmedewerkers en vrijwilligers die in tijden van nood en crises kunnen bijspringen.

Motie – Rotterdamse Zorgreserve.pdf (55,36 KB)
Downloaden

Meer vrouwen in raad en college krijgen en houden

Het VN-Vrouwenverdrag bepaalt dat vrouwen het recht hebben om gelijkwaardig deel te nemen aan politieke besluitvorming. De gemeenteraad van Hoeksche Waard telt slechts 8 vrouwen op 37 zetel. Meerdere partijen willen daarom dat het college en de raad zich actief inzetten om meer vrouwen in college en raad te krijgen. Daarnaast willen de partijen dat raad en college een training volgen over inclusieve politiek.

Motie – Meer vrouwen in raad en college krijgen en houden.pdf (32,67 KB)
Downloaden

Onderzoek naar invloed van predatoren

De weidevogel heeft het moeilijk door predatoren. De doelaantallen van weide- en akkervogels in beheergebieden worden niet gehaald. PS Flevoland willen dat het college een onderzoek start naar de invloed van predatoren en andere mogelijke factoren op de achteruitgang van het aantal weide- en akkervogels.

Motie – Onderzoek naar invloed van predatoren.pdf (185,19 KB)
Downloaden