Zoek in de motiebank

Ongedocumenteerde mensen verdienen menswaardigheid

Het nieuwe kabinet beëindigt de bijdrage aan de Landelijke Vreemdelingenvoorziening, waarmee de opvang van ongedocumenteerde mensen die geen aanspraak kunnen maken op reguliere voorzieningen. Wat dit concreet betekent, is nog niet duidelijk. De gemeenteraad van Rotterdam wil dat het college verschillende scenario's uitwerkt over de Rotterdamse werkwijze rondom het opvangen van ongedocumenteerde mensen.

Motie – Ongedocumenteerde mensen verdienen menswaardigheid.pdf (85,10 KB)
Downloaden

Beleidsplan sociaal domein

De gemeenteraad van Hoeksche Waard wil meer richting geven aan het sociaal domein. De gemeente heeft hier nog geen beleidsplan voor. De PvdA wil dat het college in samenspraak met de raad en maatschappelijke organisaties een integraal beleidsplan sociaal domein formuleert.

Motie – Beleidsplan sociaal domein.pdf (26,62 KB)
Downloaden

Schouw op dorpen en groen

In het verleden organiseerde de gemeente een wijk- of dorpsschouw, waarbij een vertegenwoordiging van het college met wijkagent en bewoners door de buurt wandelde, om een goed beeld te krijgen van wat er speelt. De gemeenteraad van Hoeksche Waard wil dat dit weer georganiseerd wordt.

Motie – Schouw op dorpen en groen.pdf (31,30 KB)
Downloaden

Rolstoeltoegankelijk toilet binnenstad

Het aantal rolstoeltoegankelijke fietsen in de binnenstad van Deventer blijft achter bij de behoefte. De gemeenteraad wil dat het college de mogelijkheden voor het realiseren van een rolstoeltoegankelijk toilet bij de fietsvoorziening in het centrum van Deventer onderzoekt.

Motie – Rolstoel toegankelijk toilet binnenstad.pdf (23,30 KB)
Downloaden

Verkenning extra middelen cultuurnota

Meerdere Drentse cultuurorganisaties krijgen door het advies van de Raad voor Cultuur mogelijk geen rijkssubsidie meer. PS Drenthe willen dat het college onderzoekt of er een cofinancieringsfonds opgezet kan worden voor deze instellingen, om te ondersteunen bij incidentele investeringen.

Motie – Verkenning extra middelen Cultuurnota.pdf (103,84 KB)
Downloaden

Erkenning Drentse cultuur

Drenthe ontvangt slechts een bijdrage van €2 per inwoner voor cultuur, terwijl dit in Noord-Holland bijna €61 is. PvdA Drenthe wil dat het college voor Prinsjesdag bij het kabinet en andere relevante instanties duidelijk maakt dat de verdeling van Rijksgelden op het gebied van cultuur moet worden aangepast en meer in overeenstemming gebracht moeten worden met het advies van de Raad voor Cultuur 'Elke regio telt'.

Motie – Erkenning Drentse cultuur.pdf (250,84 KB)
Downloaden