Lokaal Bestuur
Met deze moties en schriftelijke vragen breng je de inclusieve arbeidsmarkt een klein beetje dichterbij

Tijdens de door het CLB georganiseerde bijeenkomst ‘Waarde van werk’ in Utrecht hebben we het gehad over hoe de participatiewet en de banenafspraak verbeterd kunnen worden. Hoe realiseren we de inclusieve arbeidsmarkt? Dat dat broodnodig is, blijkt wel uit het volgende. De mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt profiteren niet van de florerende economie, bouwen geen pensioen op en zitten zonder cao; voor de SW-bedrijven kwam geen goed alternatief; en kwetsbare jongeren worden vaak te weinig geholpen om een startkwalificatie te halen en haken vroegtijdig af.

Het CLB stelde een aantal moties en schriftelijke vragen op om deze problemen te lijf te gaan. In de raad, het college én op het VNG-congres.

Je vindt ze hieronder: 

  • Schriftelijke vragen over sociale ontwikkelingsbedrijven
  • Motie over cao Onderkant van de arbeidsmarkt voor de ALV van deVNG
  • Motie over maatwerkplan voor het mbo en leerrechtondersteuner

 

Afbeelding: Werry Crone | Hollandse Hoogte