Lokaal Bestuur
Verdringing of mensen afschrijven

Elke maand legt Lokaal Bestuur een stelling aan je voor. Deze maand is dat:

We moeten ons neerleggen bij de verdringing die ontstaat door arbeidsgehandicapten een baan te bieden.

marianne poenMarianne Poen, raadslid Velsen

Zowel arbeidsgehandicapten als andere werkzoekenden zullen elkaar altijd verdringen. Ouderen die ’te duur’ zijn geworden, diegenen die nog maar kort zonder werk zitten, mensen die uit een uitkering komen en niet te vergeten jongeren: autochtoon of allochtoon. Daar waar je kiest voor een voorkeursbehandeling zal er altijd een dilemma ontstaan. Dat was in de jaren ’30 toen hoger opgeleiden zoals bijvoorbeeld ingenieurs op de tram zaten, het was destijds met het aantrekken van meer vrouwen op de arbeidsmarkt en nu is het weer het geval. Reden om het niet te doen? Nee, maar wel binnen een bepaald tijdsbestek.

 

Petra van Amersfoort, raadslid Wageningenpetra amersfoort

De PvdA Wageningen vindt dat we ons zeker niet moeten neerleggen bij verdringing op de arbeidsmarkt! Als PvdA staan wij voor werkgelegenheid voor iedereen: jong of oud, man of vrouw al dan niet met een arbeidshandicap. Iedereen heeft recht op werk en daar moeten we ons volop voor inzetten. We moeten er niet vanuit gaan dat alles vanzelf goed komt, maar ruimte bieden voor innovatieve oplossingen. We moeten investeren in onderwijs en ondernemerschap èn werkgevers aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Iedereen heeft recht op een goede baan. Daar worden we allemaal beter van!

 

houkje rijpstraHoukje Rijpstra, wethouder Tytsjerksteradiel

We willen een inclusieve samenleving, dus vragen we werkgevers om meer arbeidsgehandicapten aan het werk te krijgen. Ze geven een goed voorbeeld door een heel kwetsbare groep in dienst te nemen. Natuurlijk is het zo dat voor iedere baan die ingevuld wordt door iemand met een beperking ook iemand zonder beperking aan het werk had gekund. Maar eigenlijk zeg je dan dat iemand zonder beperking meer recht heeft op werk. Iemand ontslaan om een arbeidsgehandicapte een baan te geven, vind ik een ander verhaal. Je dus niet neerleggen bij verdringing, maar vooral kritisch blijven kijken naar de effecten van ons beleid.

 

Foto: Nationale Beeldbank