Lokaal Bestuur
Noodpakket om economie te redden slaagt alleen met aanvullende voorwaarden

De overheid trekt de portemonnee om de negatieve economische gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. En natuurlijk is dat terecht, maar tegelijkertijd rijst de vraag: moeten we geen eisen verbinden aan die steunpakketten? Kunnen luchtvaartmaatschappijen na de coronacrisis bijvoorbeeld door op de oude voet of moeten ze echt stappen zetten in de verduurzaming om in aanmerking te komen voor overheidssteun? En is het niet tijd om anders aan te gaan kijken tegen het aandeelhouderskapitalisme en ervoor te zorgen dat het grootkapitaal via eerlijke belastingen ook in tijden van economische voorspoed haar steentje bijdraagt aan de Nederlandse schatkist?

Daarom ditmaal de stelling: overheidssteun aan bedrijven is tijdens de coronacrisis noodzakelijk, maar zonder extra voorwaarden belastinggeld verstrekken is niet verstandig.

Niet teveel bureaucratie alsjeblieft

portret_bruning.jpgMerle van Leusden-Bruning

Raadslid in Brunssum

‘Op dit moment is het allerbelangrijkst om ervoor te zorgen dat de werkloosheid niet hoog oploopt. Om dat te voorkomen is overheidssteun aan bedrijven noodzakelijk. Natuurlijk moeten daar regels aan verbonden zijn, maar laten we in deze crisissituatie alsjeblieft waken voor teveel bureaucratie. Het leven is al te lastig en onzeker genoeg op het moment.

Wel is het goed om nu na te denken over hoe we na de crisis verder willen. Méér, méér, méér ten koste van de natuur? Ik denk dat we daar nu wel klaar mee zijn.’

Misbruik valt niet te voorkomen

portret_hulleman.jpgMargo van Enck-Hulleman

Raadslid in Brummen

‘Eens, zéker is dat noodzakelijk. Het is een angstige en zorgwekkende tijd voor veel mensen. De economie krijgt enorme klappen. De overheid heeft, volkomen terecht, met grote snelheid het steunpakket van compensatieregelingen samengesteld. Prijzenswaardig! Met klem is een moreel appèl gedaan tegen misbruik, maar het lijkt me evident dat er toch gezonde bedrijven gebruik van gaan maken. Hoe dan ook is het een goed om te kijken naar welke voorwaarden we kunnen stellen aan overheidssteun. Denk daarbij aan het sneller verduurzamen van de luchtvaart.’

Wie de boel nu misbruikt, moet het straks dubbel zo hard terugkrijgen

portret heesbeenRonald Heesbeen

Fractievoorzitter in Heusden

‘In beginsel ben ik voor staatssteun voor bedrijven en zzp’ers om een golf van faillissementen te voorkomen. Wel is het belangrijk dat het geld gaat naar mensen die het nodig hebben. Omdat we in de hectiek van de crisis niet de tijd hebben om een eerlijke verdeling te waarborgen, moet de overheid een duidelijke boodschap afgeven. Wie nu ten onrechte een beroep doet op de overheid, krijgt achteraf de rekening twee keer zo hard terug. Op die manier komt het geld bij de mensen, die het nodig hebben en die het dus ook weer terug in de economie brengen.

Daarnaast is dit hét moment voor een nieuwe blik op de economie. Veel mensen zien nu dat reizen en consumeren niet zo belangrijk zijn en dat cruciale beroepen meer waardering en salaris verdienen. Laten we die lessen maar in gedegen overheidsbeleid omzetten.’

Het gaat om rechtmatigheid, niet rechtvaardigheid

portret donkersBram Donkers

Raadslid voor GroenLinks-PvdA Borne

‘Het lijkt me onjuist extra voorwaarden aan het steunpakket te verbinden, die niets met de coronacrisis te maken hebben. Als je dergelijke voorwaarden belangrijk vindt, had je dat eerder moeten doen of moet je dat later gaan realiseren. Nu moet de crisis bestreden worden en gaat het over of het pakket doeltreffend en rechtmatig is. In die zin is het vergelijkbaar met de onjuiste houding van het kabinet ten opzichte van het extra onderzoek naar het financiële beleid van sommige Europese landen. Dat kan wel, maar mag niet nu als argument gelden. Kortom het gaat om het verschil tussen rechtmatigheid en rechtvaardigheid.’

Afbeelding: Irvin van Hemert | Hollandse Hoogte