Lokaal Bestuur
Hoe je als raadslid met een ruimhartig armoedebeleid en preventieve schuldhulp het verschil maakt

Stress, onzekerheid, niet mee kunnen doen: de gevolgen van armoede en schulden zijn vaak veel ingrijpender dan alleen financieel. Mensen met schulden komen daar nauwelijks meer van af, terwijl miljoenen Nederlanders aan het eind van de maand structureel geld tekort komen. Maar liefst één op de negen kinderen groeit op in armoede. En wie opgroeit in armoede, loopt bovendien een groter risico om op latere leeftijd in een vergelijkbare situatie terecht te komen.

Het zijn ontnuchterende feiten, die voor ons als PvdA eenvoudigweg onaanvaardbaar zijn. Gelukkig hoef je er niet bij de pakken neer te gaan zitten en gebeurt er lokaal al heel veel. In onze nieuwe handreiking Hoe je lokaal armoede en schulden kan bestrijden lees je wat je allemaal kan doen. Als raadslid zit je aan het stuur en kan je met belangrijke politieke keuzes het verschil maken met een ruimhartig armoedebeleid. Ook schuldpreventie en schuldhulpverlening zijn verantwoordelijkheden van de lokale overheid, waarop je als raad van grote betekenis kan zijn. Stel je je afwachtend op en wijs je op de eigen verantwoordelijkheid van je inwoners? Of zet je vol in op preventie en heb je aandacht voor de achterliggende problematiek van mensen met schulden? Laat je zzp’ers met schulden in de kou staan of zorg je ervoor dat de schuldhulpverlening zonder drempels voor iedereen toegankelijk is?

Met deze handreiking – vol informatie over verschillende bestaande regelingen, inspirerende lokale voorbeelden en een aantal moties – helpen we je op weg om lokaal het verschil te maken. Natuurlijk is de handreiking niet alomvattend. Er zijn ongetwijfeld nog veel meer mooie initiatieven om lokaal het verschil te maken. Ben je in jouw gemeente ook bezig met een sociaal-democratische aanpak, kan je daarbij wat hulp gebruiken of heb je nog vragen over de handreiking? We horen het graag. Stuur een mailtje naar [email protected] of bel ons op 070-2629720 en we zoeken contact.

Afbeelding: Annemiek Mommers | Hollandse Hoogte