Lokaal Bestuur
Anoniem solliciteren: goede eerste stap of schijnoplossing?

Recent verscheen er weer een verontrustend onderzoek over discriminatie op de arbeidsmarkt. Niet alleen worden mensen met een migrantenachtergrond minder snel uitgenodigd op gesprek, de kans dat hun sollicitatiemails überhaupt geopend worden is aanmerkelijk kleiner dan van sollicitanten met een Nederlandse achternaam. Het past in een trend: met een vreemde naam kom je minder snel aan een baan. Een enorm probleem, waar maar moeilijk maatregelen voor te bedenken zijn. Moet je je invechten (dixit Mark Rutte)? Is er alleen een mentaliteitsverandering bij werkgevers nodig? Moeten discriminerende bedrijven harder worden aangepakt (zo ja, hoe dan?)?  Of zijn er toch maatregelen waarmee je de discriminatie tegen kan gaan?

Ja, zeggen ze in verschillende gemeenten. Bij die gemeenten solliciteer je nu anoniem. Met resultaat: de gemeente Den Haag neemt nu meer mensen met een migrantenachtergrond aan. Daarom ditmaal de stelling: Als PvdA moeten we iets doen aan discriminatie op de arbeidsmarkt. Anoniem solliciteren is een goede eerste stap, daarom zullen wij er alles aan doen om anoniem solliciteren ook in onze gemeente in te voeren.

‘Anoniem solliciteren komt neer op symptoombestrijding en is symboolpolitiek’

portret koseogluEylem Koseoglu

Raadslid in Zaanstad

‘Anoniem solliciteren komt neer op symptoombestrijding en is symboolpolitiek. Het legitimeert discriminatie in plaats van het te bestrijden. Nederlanders met een migrantenachtergrond hebben te maken met structurele vooroordelen, stereotypen, en kansenongelijkheid in het onderwijs en loopbaan.

Het probleem ligt dus dieper en anoniem solliciteren zal dit niet wegnemen.  Als werkgevers bewust willen discrimineren, kan dat alsnog tijdens het sollicitatiegesprek. Je eigen identiteit moeten verbergen is voor iemand, die hier geboren en getogen is, heel onrechtvaardig. Breed diversiteitsbeleid binnen de gemeente is een goede en noodzakelijke eerste stap. Door een motie van ons is dat in Zaanstad nu staand beleid.’

‘Ik heb mijn naam mee’

portret den hollanderNick den Hollander

Raadslid in Delft

‘Ik heb mijn naam mee: Den Hollander. Hoe duidelijk wil je het hebben? Dat het voor werkzoekenden met een minder Hollands klinkende naam vaak tegenzit, wordt keer op keer pijnlijk duidelijk.

Of anoniem solliciteren de oplossing is? Ik vind het eigenlijk een zwaktebod. Je naam is toch een deel van je identiteit. Wellicht zijn er nog andere opties, maar ik denk dat we op het punt zijn aangekomen dat het, tijdelijk, niet anders kan. Dat we nu echt iets moeten gaan ondernemen is duidelijk, zo kan het niet langer. Maar ik hoop dat het op een gegeven moment niet meer nodig is.’ 

Bewust of onbewust zoeken we naar een kopie van onszelf 

portret bouteibi 2Hafid Bouteibi

Fractievoorzitter in Eindhoven

‘We staan positief tegenover anoniem solliciteren. Echter, wat ons betreft is er maar een echte manier om discriminatie aan te pakken en dat is via ons aanbestedingsbeleid. De gemeente geeft jaarlijks honderden miljoenen uit aan partners in de stad die onze wegen aanleggen, scholen bouwen en onderhoud plegen. Geef bedrijven die een voorbeeld zijn als het gaat om diversiteit voorrang bij aanbestedingen.

Voordat we dit doen moeten we als overheid zelf het goede voorbeeld geven. Dit begint bij het divers maken van al onze HRM-afdelingen. Zolang de mensen die erover gaan niet van diverse achtergrond zijn, zullen onze eigen organisaties nooit een afspiegeling worden van onze samenleving. Want uiteindelijk geldt dat we bewust of onbewust op zoek gaan naar mensen die op onszelf lijken.’

‘We zetten in op de kracht van diversiteit’

portret kerssensKatinka Kerssens

Raadslid in Alkmaar

‘In het nieuwe coalitieakkoord zetten we in op de kracht van diversiteit. Zowel binnen de gemeentelijke organisatie als bij onze partners benadrukken we dat diversiteit onder het personeel van grote toegevoegde waarde is. Iedereen heeft namelijk wel vooroordelen of blinde vlekken. Door teams zo divers mogelijk te maken, compenseer je elkaars vooroordelen. Wat uiteindelijk tot betere resultaten leidt.

Daarnaast is het een goed signaal als we als gemeente een afspiegeling zijn van de Alkmaarse bevolking. Rolmodellen uit groepen die niet automatisch carrière maken zijn ongelofelijk belangrijk. Of dat nou gaat om vrouwen, personen uit de LHBT+-gemeenschap, mensen met een andere culturele achtergrond of uit lagere sociaal-economische klassen.’

Anoniem solliciteren is het begin

portret grevingEric Greving

Fractievoorzitter in Arnhem

‘Onze fractie is van mening dat je achternaam niet je kansen op het wel of niet krijgen van een baan mag bepalen. In 2015 heeft de gemeenteraad in Arnhem daarom op initiatief van de PvdA een motie aangenomen om te starten met een proef met anoniem solliciteren en het geven van een bewustwordingstraining voor betrokken medewerkers van de gemeente. Ook is er door onze inzet een programma over inclusie gekomen. Hierin richten we ons op het bevorderen van participatie, bestrijden van uitsluiten en intolerantie, versterken van diversiteit binnen de gemeentelijke organisatie en het bevorderen van sociale cohesie.’

Richt je pijlen op de werkgevers

portret van reesAnton van Rees

Fractievoorzitter in Sliedrecht

‘Vacatures worden ingevuld aan de hand van aan de functie gerelateerde competenties. Leeftijd, uiterlijk en afkomst horen geen rol te spelen.  Als intermediair heb ik wel eens een geschikte kandidaat onder zijn eigen, maar dan fonetisch gespelde naam laten solliciteren. Hij mocht op gesprek komen, maar daarna was ik wel die klant kwijt. Volgens mij ligt precies daar het probleem: werkgevers komen te gemakkelijk weg. Ook nu richt men zijn pijlen weer vooral op de uitzendbranche. Ik zou zeggen: leg strenge sancties op aan discriminerende werkgevers.’

 

Afbeelding: David Rozing | Hollandse Hoogte