Nieuws uit de Tweede Kamer
Vrijwillige ouderbijdrage ook echt vrijwillig

Waar vult de Kamer haar dagen eigenlijk mee? En zijn er nog zaken die extra aandacht van lokale bestuurders verdienen? Eens in de maand licht senior-beleidsmedewerker Ton Langenhuyzen twee interessante zaken uit de schijnbaar onuitputtelijke stroom van moties, amendementen en spoeddebatten. Ditmaal zijn dat de ‘vrijwillige’ ouderbijdrage en de Wet normering topinkomens.

‘Vrijwillige’ ouderbijdrage

Tijdens het zomerreces ligt het werk in de Kamer vrijwel stil. Dat wil niet zeggen dat Kamerleden alleen maar vakantie aan het vieren zijn. Zo greep Kirsten van den Hul deze periode aan om aandacht te vragen voor het al langer bestaande probleem van de vrijwillige ouderbijdrage. Het is lang niet altijd duidelijk dat die bijdragen vrijwillig zijn. Er zijn genoeg scholen die dat niet melden en soms zelfs vroegen om meer dan € 500. Ouders die het minder breed hebben kunnen daardoor worden afgeschrikt. Op die manier voert de school dus – onbedoeld – een selectiebeleid. En dat is verboden.

Bovendien valt het met die vrijwilligheid in de praktijk vaak mee. Kinderen moeten bijvoorbeeld thuis blijven bij het schoolreisje, omdat hun ouders de ‘vrijwillige’ bijdrage niet kunnen betalen. Wat een hoogtepunt had moeten zijn voor een kind, draait zo uit op een drama. Ook dit is overigens verboden.

Kinderen kunnen vaak niet op schoolreisje door de ‘vrijwillige’ ouderbijdrage

Voor Van den Hul reden om in actie te komen. Samen met de raadsleden Ruben Post en Ghadiza Bouazani vroeg zij op het schoolplein van een basisschool in Utrecht aandacht voor dit probleem. Scholen moeten transparant zijn en duidelijk maken dat het om vrijwillige bijdragen gaat. En gemeenten moeten op hun beurt voorkomen dat kinderen door de niet zo heel vrijwillige ouderbijdrage aan de kant komen te staan. Om dat te bewerkstelligen zijn afspraken tussen gemeente en scholen nodig.

Voor de zomer hebben Van den Hul en haar voorganger Joyce Vermue dit probleem al aangekaart bij staatssecretaris Dekker. Vermue slaagde erin om een motie waarin de vrijwillige ouderbijdrage gelimiteerd wordt aangenomen te krijgen. Momenteel bekijkt het ministerie van Onderwijs nog hoe deze motie het beste uitgevoerd kan worden.

Wet normering topinkomens

Bestuurders uit de (semi-)publieke sector die een te hoge ontslagvergoeding krijgen. Je zou zeggen niets nieuws onder de zon. Toch deed berichtgeving in het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant de wenkbrauwen van Gijs van Dijk en Henk Nijboer even fronsen. Twee ziekenhuisdirecteuren en een afdelingshoofd van het ziekenhuis Nij Smellinghe kregen namelijk ieder een kwart miljoen euro als ontslagvergoeding mee.

Reden genoeg voor wat kritische vragen aan de ministers Plasterk en Schippers. Hoewel de Wet normering topinkomens paal en perk moet stellen aan beloningen in de (semi-)publieke sector, zijn er overgangsregelingen en uitzonderingen mogelijk. Hierdoor kunnen ontslagen overheidsmanagers toch forse geldsommen meekrijgen.

Telkens weer worden de mazen van de Wet normering topinkomens opgezocht 

Uit de antwoorden van de ministers blijkt dat de genoemde uitkeringen binnen de marges van de bestaande wet- en regelgeving vallen. Zelfs het in één keer uitkeren van een wachtgelduitkering, die normaal gesproken over jaren wordt uitgesmeerd, is toegestaan als dat in de arbeidsovereenkomst van te voren was afgesproken. Dus als die ontslagen topfunctionaris  na een paar maanden ander werk vindt, mag hij dat geld houden. Alleen de WNT-toezichthouders en de rechter kunnen toetsen of deze vergoedingen rechtmatig zijn.

Een volkomen onwenselijke situatie waar zo snel mogelijk een einde aan moet komen, vinden de beide Kamerleden. Ze vragen de regering daarom of ze bereid is de WNT ‘zodanig aan te passen dat pogingen om de mazen van de wet te vinden en het uitgangspunt van de wet, namelijk het beteugelen van te hoge inkomens in de publieke sector te omzeilen, niet langer mogelijk zijn’. De ministers antwoorden daarop dat ze ‘vooralsnog niet voornemens [zijn] om de WNT op het punt van de beëindigingsvergoeding te wijzigen’. 

Afbeelding: Shutterstock

ton langenhuyzen

Contactgegevens:

T: 070-3182792
E: 
[email protected]