Sociaaldemocratisch decentraliseren – hoe doe je dat eigenlijk? Met die vraag ging CLB-medewerker Naomi Woltring op stap. In 2014 volgde ze drie gemeenten – Alblasserdam, Leeuwarden en Oude IjJsselstreek – en keek hoe raad en college voorbereidingen troffen op de decentralisaties. Haar belangrijkste aanbevelingen: politiseer, blijf de decentralisaties volgen en zoek nieuwe politieke instrumenten voor raadsleden.

In de publicatie formuleert ze aan de hand van de vijf waarden – bestaanszekerheid, goed werk, verheffing, binding en zeggenschap – vragen die je als raadslid aan het college kunt stellen over de decentralisaties. En ze geeft voorbeelden van hoe je de decentralisaties Van Waarde-proof kunt maken. Creëer werk (bijvoorbeeld door gebouwen van de gemeente en scholen energiezuinig te maken), waarborg de toegankelijkheid van voorzieningen (ook bij stapeling van eigen bijdragen), richt geen nieuwe gemeenschappelijk regelingen op als je al te weinig zeggenschap hebt over de bestaande en grijp als raadslid je – politieke – rol.