Lokaal Bestuur
Meer geld sociaal domein is niet genoeg

Het Interbestuurlijk Programma (IBP) dat het VNG samen met het kabinet opstelde, zal vooral de geschiedenis ingaan om wat er niet instond: geen oplossing voor de knelpunten in het sociaal domein en geen antwoord op de problemen met de onevenwichtige verdeling van het geld. Terwijl wethouders met kunst- en vliegwerk de jeugdzorg, Wmo en de participatiewet op peil proberen te houden, riep de VNG haar leden doodleuk op om een streep te zetten onder het verleden.

Met dat laatste ging het congres niet akkoord, maar de vraag blijft of er nu voldoende druk wordt uitgeoefend op het kabinet om over de brug te komen. Daarom ditmaal de stelling: Na het VNG-congres en de aanpassingen in het IBP denk ik dat er een oplossing gaat komen voor de problemen in het sociaal domein.

‘Voor een succesvolle decentralisatie is écht meer geld nodig’

portret van thijeArja ten Thije

Wethouder in Haaksbergen

‘We waren als gemeenten blij met de decentralisaties in het sociale domein. Dichtbij georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk. We hebben daar in Haaksbergen een heel mooie vorm voor gevonden in de Noaberpoort. Maar in plaats van ons samen met onze aanbieders te kunnen concentreren op innovaties, zijn we voortdurend in gevecht over de kostprijs.

Voor een succesvolle decentralisatie is écht meer geld nodig. Ik ben blij met de motie, maar ben benieuwd hoe die wordt uitgevoerd. We staan nu met de rug tegen de muur. Als we daar geen gezamenlijke oplossing voor vinden, dan zie ik een groot aantal gemeenten over enkele jaren over de kling gejaagd worden. Ik sta dus nog niet te juichen.’

Met alleen geld zijn we er niet

portret maasTheo Maas

Wethouder in Someren

‘Het is overduidelijk dat meer middelen nodig zijn om de problemen in het sociaal domein op te lossen. Maar met alleen extra geld zijn we er niet. De uitdaging ligt erin om niet meer regels en protocollen bepalend te laten zijn, maar om échte oplossingen voor mensen te zoeken. Dat is de echte transformatie.

Dat vraagt om creativiteit, lef en vertrouwen. We moeten ons minder laten leiden door de eisen van de accountants en ministeries en meer door wat de inwoners vragen en zorgprofessionals nodig hebben. Ik leg aan mijn raad liever uit waarom ik buiten de lijntjes heb gekleurd en een gezin heb geholpen dan dat ik moet verantwoorden dat kinderen in de steek worden gelaten, omdat er nu eenmaal geen geld voor is.’

Er wacht ons nog een flinke klus

portret vannieuwkerkTon van Nieuwkerk

Wethouder in Waterland

‘De problemen in het sociaal domein zijn omvangrijk. De landelijke financiering is er slechts eentje van. Na het VNG-congres mag je verwachten dat het kabinet met extra geld over de brug komt, en dat de Tweede Kamer nu toch eindelijk de decentralisaties serieus neemt en stopt met centralistische besluiten.

Maar belangrijker nog zijn de slagen die we de komende vier jaar zelf moeten maken. Om de doelstellingen van integraal werken en de klant centraal te realiseren, hebben gemeenten nog een fikse klus te klaren. Laten we hopen dat het kabinet en de Tweede Kamer ons daarbij gaan steunen en niet tegenwerken.’

‘Wie is er nog bezig met wat er echt nodig is?’

portret prentEllen Prent                                                                                                 

Oud-wethouder in Haaksbergen

‘Het gaat voortdurend over de budgetten. Maar wie is er nog bezig met wat echt nodig is? Daar ligt bij uitstek een rol voor de gemeenten. Vraag mensen welke zorg, hulp of ondersteuning ze nodig hebben om te leven,  wonen, werken en om onderdeel uit te maken van onze samenleving. Als het daardoor duurder wordt, hebben we iets op te lossen. Maar misschien wordt het daardoor wel beter én goedkoper.’

 

Afbeelding: Stijn Rademaker | Hollandse Hoogte