Lokaal Bestuur
Verkiezingskoorts loopt langzaam op

De zomer is net voorbij en de verkiezingen zijn pas op 16 maart, maar de voorbereidingen voor de campagne zijn al begonnen. Van kandidaten die nog gevonden moeten worden tot het verkiezingsprogramma dat nog geschreven moet worden: afdelingen in heel het land zijn er maar druk mee. Ook de lijsttrekkers zijn nog lang niet overal bekend, maar er zijn uitzonderingen. In Leiden, Enschede en Nieuwegein bijvoorbeeld.


De PvdA maakt in Enschede het verschil

Yara Hümmels

Lijsttrekker in Enschede


Hoe lang en in welke hoedanigheden ben je al actief binnen de partij?

‘Ik ben nu tien jaar lid. Ik ben een tijdje vrijwilliger geweest op het partijbureau in Amsterdam en daarna actief geworden in Enschede. Eerst als campagnecoördinator, daarna als raadslid, sinds 2018 als fractievoorzitter en nu dus ook als lijsttrekker voor de komende verkiezingen.’

Waarom zit je bij de PvdA?

‘Ik vind dat altijd een ingewikkelde vraag, omdat het voor mij juist zo logisch voelt om bij de PvdA te zitten. Eigenlijk komt vrijwel alles samen: qua waarden waar we voor staan en hoe je naar de wereld kijkt. Ik zou geen andere partij kunnen verzinnen die zo kloppend is.’

En waarom ben je dan specifiek in Enschede actief?

‘Ik heb een tijdje in Den Haag gewoond en gestudeerd, maar dat werd nooit echt mijn stad. Enschede gaat me wel aan het hart. Ik ben hier geboren en getogen, dus toen ik vol campagne energie vanuit het partijbureau weer in Enschede kwam wonen, rolde ik er meteen in. Ik wilde toch meedoen om het verschil te maken.’

Is dat de afgelopen periode gelukt, het verschil maken?

‘Zeker. We zitten nu weer in het college na vier jaar oppositie. Enschede is eigenlijk altijd een rode stad geweest en de inzet van ons nu is vooral op het behouden van wijkvoorzieningen, het bestrijden van laaggeletterdheid, zorgen voor kansengelijkheid, het behoud van speeltuinen en een stevig armoedebeleid.’

Wat is er niet gelukt?

‘Ik zou willen zeggen: meer betaalbare woningen. Dat gaat natuurlijk niet over één nacht ijs en niet iedereen in de politiek hier vindt dat er meer sociale huur en koopwoningen nodig zijn. Het is dus lastig om dat binnen het college te regelen. Het is wel gelukt om in de binnenstad 800 woningen in het betaalbare segment te realiseren. Al wijkt onze definitie van betaalbaar wel af van die van bijvoorbeeld de VVD. Het mag van ons nog wel goedkoper.’

Gaan jullie daar ook campagne op voeren?

‘Ja, betaalbaar wonen wordt een van onze speerpunten. In Enschede werd lang gedacht dat we wel aan de wooncrisis konden ontsnappen, maar dat blijkt toch niet zo te zijn. Daar zetten we dus vol op in, net als op laagdrempelige wijkvoorzieningen en op “kansrijk Enschede”.’

Wat houdt dat in?

‘Enschede is een relatief arme stad, ook vanuit het textielverleden. We hebben naar verhouding een hoog percentage mensen die laaggeletterd zijn: zo’n 24%. We doen er al veel aan en zijn veel bezig met kansengelijkheid, maar het kan in samenhang nog beter. Daar willen we met “kansrijk Enschede” een slag in maken. Maar het is soms ook een kwestie van communicatie: zo weet niet iedereen dat er een weekendschool is en zijn minimaregelingen ook niet altijd even goed bekend. Daar is nog veel te winnen.’

Wat verwacht je van de verkiezingen?

‘De grootste partij hier nu heeft zeven zetels, wij vier. Het is mijn streven om richting de zeven zetels te gaan. Ambitieus wellicht, maar ik denk dat mensen hier echt wel zien dat we het verschil maken. Dat gaan we in de campagne ook laten zien. Het maakt uit dat de PvdA mee doet. Wie en wat je stemt, doet ertoe.’


We mogen best trots zijn

Abdelhaq Jermoumi

Beoogd lijsttrekker in Leiden


Je bent sinds 2019 fractievoorzitter in Leiden en als het goed is ook de enige kandidaat voor het lijsttrekkerschap toch?

‘Op 1 augustus sloot de termijn en ik ben inderdaad de enige kandidaat.’

Waarom wil je nu lijsttrekker worden?

‘Ik ben al best lang actief voor de PvdA en ik vind dat we hier in Leiden goede dingen doen, maar we zijn er nog niet. Na corona liggen er veel uitdagingen. Ik hoop mijn kennis en ervaring daarvoor in te kunnen zetten.’

Wat zijn die uitdagingen?

‘Bijvoorbeeld de dreigende ongelijkheid. Ik heb dat zelf persoonlijk meegemaakt, dus ik denk dat ik daar goed in kan bewegen. Leiden wordt echt een stad van de rijken: we hebben veel last van beleggers die huizen opkopen.’

Zie je dat alleen op de woningmarkt?

‘Nee, ook in het onderwijs zien we ongelijkheid. Ouders die extra bijles en trainingen kunnen kopen versus ouders die dat niet kunnen. Daarnaast zitten de beste leraren niet altijd op de zwakste scholen. Dit kunnen we niet accepteren. En dan weten we nu nog niet wat de gevolgen van de coronacrisis zijn.’

Je noemt een hele waslijst aan problemen op, maar wat worden de speerpunten voor de campagne?

‘Kansenongelijkheid bestrijden, betaalbare volkshuisvesting en het tegengaan van armoede staan bovenaan.’

En zoiets als klimaatproblematiek, met al die wateroverlast van de afgelopen tijd?

‘Dat wordt zeker een belangrijk thema in ons programma: we koppelen verduurzaming bijvoorbeeld aan solidariteit. Maar voor de campagne, de punten waar je de nadruk op legt, zal dit vermoedelijk niet bovenaan staan.’

Waar ben je het meest trots op over de afgelopen periode?

‘We hebben gratis huiswerkbegeleiding in weten te voeren en een hogere stagevergoeding voor mbo’ers binnen de gemeente weten te regelen. En in het jeugddossier hebben we doormiddel van preventie en het echt kijken naar de omgeving van jongeren die buiten de boot dreigen te vallen veel positieve resultaten geboekt.

En op het gebied van wonen?

‘Ja, ook daar mogen we trots op zijn. Zo lopen we op schema met het bouwen van sociale huurwoningen. Dat is natuurlijk belangrijk in deze tijd van woningnood en hoge huren.’

Wat verwacht je van het komende jaar en de verkiezingen?

‘We hebben een goede basis hier. Ondanks alle tekorten en bezuinigingen vanuit de landelijke politiek zijn we nog steeds een hele sociale stad. De PvdA heeft nu vier zetels, maar omdat we het in Leiden altijd net iets beter doen dan landelijk, denk ik dat we gaan groeien.’

Landelijk staat de partij er niet goed voor, ben je niet bang voor de weerslag daarvan?

‘Uiteraard speelt dat een rol. We hebben hier ooit wel eens 16 zetels in de raad gehad. Maar we willen positief zijn nu en vertellen ons eigen verhaal. Mensen missen het vertrouwen bij de landelijke PvdA. We moeten lokaal laten zien dat we die geluiden hebben gehoord. We hebben een goed verhaal, zijn betrouwbaar en gaan er voor strijden.’


Niets gaat vanzelf

Vincent van Esch

Lijsttrekker in Nieuwegein


Hoe staat de PvdA er in Nieuwegein voor?

‘Best goed vind ik: we zitten in het college en hebben best veel bereikt. Ook in coronatijd hebben we echte sociaal-democratische keuzes kunnen maken. Er is bijvoorbeeld veel sociale huur toegevoegd, zelfs in de binnenstad. Daarnaast hebben we de sociale infrastructuur met bibliotheek, welzijnswerk en buurtpleinen overeind kunnen houden.’

Wat heb je geleerd de afgelopen periode?

‘Dat niks vanzelf gaat en dat je echt moet blijven kiezen voor wat je belangrijk vindt. Alleen dan kan je nieuwe plannen realiseren of voorzieningen in stand houden.’

Waar ben je het meest trots op?

‘Wonen. Dat is mijn portefeuille en ik merk het afgelopen half jaar goed dat gemaakte keuzes écht bijdragen aan wat er gaat komen. Ik ben er heel trots op dat er straks gewoon meer sociale en middenhuurwoningen staan door de besluiten die wij nu genomen hebben. Het wordt tastbaar.’

Wat is er niet gelukt?

‘Op het gebied van mobiliteit is er echt nog een slag te winnen. Openbaar vervoer is een zorgenkindje, en ook fietsvoorzieningen en de inrichting voor voetgangers moeten echt beter. Er is aardig wat overlast van auto’s, qua geluid en veiligheid bijvoorbeeld. Dus de wens vanuit bewoners om er iets aan te doen en vanuit óns om daar in te kunnen helpen leeft sterk.’

Wanneer ben je politiek actief geworden?

‘In maart 2016 ben ik lid geworden en in 2018 heb ik me kandidaat gesteld voor de raad. Ik was altijd wel politiek geïnteresseerd en stemde PvdA, maar was dus geen lid.’

Waarom de PvdA?

‘Voor mij is de PvdA de enige partij die er voor iedereen is en kan zijn. De PvdA is er van jong tot oud, voor Nederlander en nieuwe Nederlander, voor lage inkomens, middeninkomens en zelfs hoge inkomens. Dat zie ik echt alleen bij ons. Ook de thema’s zijn belangrijk: de prioritering van sociale thema’s, de realistische insteek en de keuze om voor een eerlijke verdeling te gaan.’

Klinkt goed, op welke grootse en meeslepende wijze ga je de inwoners van Nieuwegein overtuigen?

‘Oh jee, je legt de druk nu wel erg hoog. Ik woon hier al erg lang en ken de stad en de mensen goed. Bovendien vind ik het ook leuk om gesprekken met ze aan te gaan. Echt een gesprek, dus niet alleen zenden naar en praten over, maar luisteren naar en praten met. Dat wil ik de komende paar maanden gaan doen. Hopelijk helpt het mee dat ik nog wat jonger ben: 32.’

Is er wel voldoende voedingsbodem voor de PvdA in Nieuwegein?

‘Zeker. Ik merk dat de sociaal-democratische idealen onderhuids bij veel mensen resoneren. Iedereen wil een duurzame omgeving, een betaalbare woning en goede zorg. Het probleem is alleen dat die overwegingen in het stemhokje vaak niet doorslaggevend zijn. Mensen kiezen voor de makkelijk klinkende oplossing of dat wat op dat moment sexy is. Als je echt vraagt wat mensen willen kom je vaak bij waarden van de PvdA uit. Aan ons dus de taak om meer mensen die vertaalslag bij de stembus te laten maken!’


Afbeelding: Yara Hümmels