Lokaal Bestuur
Nog altijd opkomen voor mensen die het minder goed hebben Foto: Branko de Lang, Hollandse Hoogte | ANP

Wie het voormalige Helmondse raadslid Mohammed Chahim ruim vijf jaar geleden had gezegd dat hij tot een van de meest invloedrijke Europarlementariërs zou gaan behoren, was beleefd uitgelachen. Al veertien jaar zat de nog jonge Helmonder in de gemeenteraad en dacht er juist over na een punt te zetten achter zijn politieke carrière. Tot de PvdA-kandidatencommissie voor het Europees Parlement hem belde.


‘Veertien jaar had ik me als gemeenteraadslid met hart en ziel ingezet voor de inwoners van Helmond. Een mooie en leerzame tijd,’ blikt Chahim terug. ‘Maar langzaam werd het me duidelijk: wethouder zou ik nooit worden. Er was altijd wel een reden om de PvdA niet te laten deelnemen aan het college. Na zo’n lange tijd als raadslid werd het tijd om plaats te maken voor een ander.’

Het gemeenteraadslid dacht na over een leven zonder de politiek. Het liep anders. ‘De kandidatencommissie wist dat ik als onderzoeker veel bij de EU betrokken ben geweest. Ik heb onderzoek gedaan naar onder meer energie, het verduurzamen van transportsystemen en onderwerpen die het milieu en klimaat raken. Ze vroegen me daarom een sollicitatiebrief te schrijven. Ik moest daar even over nadenken, want had ik nog wel de motivatie, ook al kwam ik op plek 30? Ook dan moet je er vol voor gaan.’

Het antwoord op het verzoek van de commissie was ja. ‘Ik was nog jong (geboren in 1985, -red.) en wilde nog iets kunnen betekenen voor de mensen die het nodig hebben. En met de komende energietransitie zag ik een grote opdracht voor sociaaldemocraten: mensen met een laag en middeninkomen zouden het moeilijk krijgen, omdat de energieprijzen zouden stijgen. Mijn wens was om tochtvrije en schimmelvrije woningen voor elkaar te krijgen mét een lage energierekening. En de transitie biedt tegelijk veel kansen om nieuwe banen in Europa te creëren.’

Dankzij deze motivatie werd het in 2019 geen plek 30 maar nummer 6. Door de verkiezingswinst van Frans Timmermans kwam Chahim in het Europees Parlement.

Onderhandelaar Green Deal

Met beide handen greep hij de kans om zich te bewijzen. De Helmonder werd mede dankzij zijn kennis over energie en klimaat namens het parlement de onderhandelaar voor de Green Deal. Dat werd weer beloond met de functie van vice-voorzitter van de Europese fractie van sociaaldemocraten.

Het journalistieke platform ‘De Correspondent’ merkte op dat wanneer Chahim een persconferentie geeft in Brussel er honderd journalisten in de zaal zitten – met misschien een uit Nederland. ‘Heel bijzonder om mee te maken.’

In de onderhandelingen tussen parlement en commissie over de Green Deal toonde Chahim zich onverzettelijk. Zoals het gaat in onderhandelingen tussen de verschillende bloedgroepen was het geven en nemen. ‘Er moest een akkoord komen met de christendemocraten, maar hun onderhandelaars bleken intern onvoldoende steun te hebben. Op mijn advies stemden sociaaldemocraten daarom tegen de eerste versie van de deal. Een week later gingen de christendemocraten toch overstag en was de Green Deal alsnog een feit. Dat is een angstig moment, hoor, dan gaat je carrière door het oog van de naald.’

Geworteld in Helmond

In die vijf jaar ging Chahim elke week terug naar Helmond, waar hij met zijn vrouw en twee kinderen woont in de binnenstad. ‘Op maandag breng ik altijd eerst de kinderen naar school en ga dan meteen door naar Brussel. Donderdag ben ik dan weer thuis. Het helpt mij enorm dat ik gewoon in Helmond woon en uit de lokale politiek kom. Bij alles wat ik doe en moet beslissen, denk ik: hoe landt dit in Helmond? Wat betekent dit voor de inwoners?’

De lokale bekendheid uit Helmond zit inmiddels op zijn plek in Brussel. Chahim besloot voor een volgende periode op te gaan en kwam op plek 2 van de gezamenlijke lijst van GroenLinks en PvdA, achter lijsttrekker Bas Eickhout van GroenLinks. Daarom is hij de nummer 1 en gedoodverfde fractievoorzitter van de PvdA, want de twee partijen gaan na de verkiezingen afzonderlijk verder: GroenLinks bij de Groenen en de PvdA bij de S&D.

Oplossing in Europa

Volgens de Europarlementariër zijn de verkiezingen in de media laat op gang gekomen. ‘Dat is jammer als je weet hoeveel impact de EU heeft met haar besluiten. Het is niet zo dat de EU niet zou leven onder de inwoners. Uit onderzoek blijkt dat zij de thema’s belangrijk vinden, kijk naar klimaat, landbouw en de discussie over stikstof. De oplossing ligt in Europa, geven de mensen aan, en tegelijk zeggen ze dat ze een gebrek aan daadkracht zien. Dat is de paradox: de Unie wordt gezien als bedreiging en tegelijk als plek van oplossing.’

Chahim spreekt het CLB op het moment dat hij onderweg is naar een verkiezingsbijeenkomst in Heerde  ‘Met de auto helaas. Vanuit Helmond duurt het veel te lang om met de trein te gaan’. In de Gelderse gemeente gaat hij in gesprek over de rol van de EU. ‘We nemen in Brussel besluiten die vaak pas een paar jaar later lokaal worden gevoeld. Er gaat 80 miljard euro naar het klimaatfonds. Dat geld gaat deels naar Nederland, en hiermee kunnen we de mensen ondersteunen die het zwaarst getroffen zijn door de energietransitie. Maar dat duurt dus even.’

Veel met regio’s en raadsleden in gesprek

‘Hetzelfde zie je bij de besluiten die we nemen over het verduurzamen woningen, duurzame alternatieve brandstoffen, over je auto laden zonder een app of token, over waterstoftankstations. Dat zijn allemaal wetten die wij al hebben afgerond en waarvan de inwoners over een paar jaar wat merken. Er is een vertraging tussen wat wij in Brussel doen en wat je er lokaal van merkt. Wat in onze besluitvorming helpt is dat we veel met de regio’s spreken. Ook met Nederlandse raadsleden en wethouders, over wat zij nodig hebben van Europa. Blijf dat vooral doen.’