Lokaal Bestuur
Landelijke politiek wel of niet betrekken bij lokale campagne?

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zal het er ongetwijfeld weer vaak over gaan. De waan van de dag in Den Haag. Opiniepeilers die bij talkshows komen vertellen waarom de komende verkiezingen een graadmeter voor de populariteit van het kabinet zijn. En landelijke kopstukken die al naar gelang hun partijkleur benadrukken waarom Rutte IV oude wijn in nieuwe zakken dan wel nieuw elan is.

Je kan het allemaal uittekenen, maar dan nog blijft de vraag: wat moet je er lokaal mee? Maak je er gebruik van bij je campagne? Zo ja, hoe? Of negeer je de landelijke politiek zoveel mogelijk en benadruk je het eigen verhaal?

Daarom ditmaal de stelling: in onze campagne vertellen we ons eigen lokale verhaal en laten we de landelijke politiek links liggen. 


Hoeven niet te leunen op de landelijke politiek 

Denise Leliënhof

Duo-lijsttrekker van PvdA-GroenLinks in Zuidplas


‘Ik ben het eens met deze stelling. Op gemeentelijk niveau, in ieder geval in mijn gemeente, liggen de partijen minder ver uit elkaar dan landelijk. Ik vind het daarom belangrijk dat de inwoners van onze gemeente weten wat wij concreet willen bereiken in onze gemeente en waar de verschillen liggen tussen onze partij en de andere partijen. De gemeente gaat over veel zaken die rechtstreeks impact hebben op het leven van inwoners. Onze eigen ideeën en plannen zijn dus meer dan voldoende om een duidelijk en sociaal verhaal bij kiezers te brengen zonder te hoeven leunen op de landelijke politiek.’


Niet uit de weg gaan 

Ria Lubben

Nummer 3 in Stadskanaal


‘Verbitterde en teleurgestelde kiezers refereren aan wat er de afgelopen jaren in Den Haag besloten is. Die discussie ga ik zeker niet uit de weg. Ik probeer deze mensen naar eer en geweten te woord staat. Hoe de keuzes in de periode 2012-2017 ingegeven waren door de crisis en hoe dat lokaal doorwerkt. Ik vertel dat ik begrijp dat mensen hierdoor hun vertrouwen kwijt zijn en dat ik mijn uiterste best doe om dat te herstellen. Goude bergen kan ik niet beloven, luisteren en zorgen serieus nemen wel.’


Of je nu wilt of niet: de landelijke politiek speelt een rol 

Soemya Amghar

Nummer 2 in Vijfheerenlanden


‘Hoewel de focus ligt op de lokale politiek en wat je wilt bereiken in de komende periode, lijkt het me onwenselijk en onrealistisch om de landelijke politiek te negeren. Zeker als je daarbij in overweging neemt, dat de gemiddelde burger minder met de lokale dan met de landelijke politiek bezig is, is het slim daarop in te spelen.

Wat de landelijke politiek doet heeft invloed op lokaal niveau. Of we nu willen of niet: als lokale vertegenwoordiging zullen we dat toch moeten verantwoorden naar de burger toe. En daar komt bij dat je als PvdA’er de kleuren draagt van de landelijke partij.

Daarom denk ik dat de ideale campagne een mix van beide is. In onze campagne brengen we daarom naar voren wat de landelijke politiek doet, wat onze standpunten daarin zijn en hoe zich dit vertaalt naar de gemeente.’


Je ontkomt er niet aan 

Anja Dubbeldam

Nummer 2 in Sliedrecht


‘Naar mijn mening ontkom je er niet aan de landelijke politiek links te laten liggen, maar zul je dit juist mee moeten nemen in je eigen verhaal. Lokale partijen die niet of veel minder afhankelijk zijn van Den Haag zullen je er immers ook over gaan bevragen. Daarom is het belangrijk goed voorbereid te zijn en te weten wat er landelijk speelt, maar de punten steeds vanuit de eigen gemeente te benaderen. Dat stelt jou ook in de gelegenheid om kritische vragen te stellen aan andere partijen.’


Lokaal en landelijk combineren 

Marleen Noorland

Nummer 2 in Rheden


‘In de Rhedense campagne richten we ons vooral op de onderwerpen, die in onze zeven dorpen spelen. De grote en kleine zorgen dus. Elk dorp kent een eigen identiteit en eigen zaken waar wij ons druk voor willen maken. Daar speelt altijd de kern van de PvdA-boodschap in door: we doen het samen, je hoort erbij.

Die boodschap is “van de partij” en niet zozeer van de landelijke politiek. Daarom is het een groot goed dat zowel in de landelijke als lokale politiek het onderwerp volkshuisvesting de volle aandacht krijgt. Natuurlijk gebruiken we die voeding. Ons verkiezingsprogramma heet niet voor niks Thuis in Rheden.’


Het gedachtegoed is overkoepelend 

Apollonia Sligman

Nummer 3 in Hof van Twente


‘Gemeenteraadsverkiezingen zijn echt lokaal. Hoewel inwoners dat niet altijd zo zullen zien, gaat is de raad van het Hof van Twente natuurlijk iets totaal anders dan de landelijke politiek. Als onze partij landelijk wat minder scoort, zie je dat dat lokaal ook doorsijpelt. Ook al heb je als lokale afdeling de afgelopen nog zo je best gedaan.

Wij gaan vooral uit van onze lokale kracht en halen de landelijke niet zozeer aan, maar het gedachtegoed van onze partij blijft natuurlijk overkoepelend. Wat dat betreft maakt het niet uit of je landelijk, provinciaal of lokaal actief bent. De sociaal-democratie is de kern van het verhaal.’


Grotendeels eens 

Gert Luisman

Lijsttrekker in Hardenberg


‘Ik ben het grotendeels eens met de stelling. Grotendeels, omdat ik vind dat je tijdens een campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen vooral aandacht moet hebben voor lokale onderwerpen. Dit laat onverlet, dat wij als afdeling deel uitmaken van de landelijke partij. Daar moet je natuurlijk ook rekening mee houden.’


Afbeelding: Phil Nijhuis | ANP