Lokaal Bestuur
Net als in de provincies wisselende emoties bij lijsttrekkers waterschappen

Van euforie naar teleurstelling tot tevredenheid met het behoud van zetels. De waterschapsverkiezingen waren dit jaar enerverender dan ooit en hoe wisselend ook de uitslagen; dat de waterschappen meer leven bij  burgers is de grootste winst.


Bijzonder blij

Bea de Buisonje

DB-lid en lijsstrekker in Waterschap Amstel Gooi en Vecht


Hoe is de stemming bij jullie?

 ‘Heel goed. Ik ben een Bijzonder Blije Bea. Vier jaar geleden ging het al prima want toen hadden we vier zetels en nu hebben we er – onder voorbehoud – twee bijgekregen. Mijn collega dacht het al, maar ik durfde er niet op te hopen. Dat zou betekenen, dat de PvdA de meeste stemmen heeft gekregen en wij de coalitievorming mogen leiden.’

Hoe verklaar je het succes?

‘Ik kan niet precies zeggen waar onze extra stemmen vandaan komen. In Amsterdam deden we het altijd al goed, maar nu blijken ook de omliggende gemeenten, zoals Amstelveen relatief veel PvdA te hebben gestemd en dat vind ik mooi om te zien. Ik merk in mijn omgeving dat steeds meer mensen doorhebben waar wij als waterschappen voor staan en wat we doen. De afgelopen jaren hebben we al een koers uitgezet en daar kunnen we nu op verder gaan.’

Hoe ga je de onderhandelingen in?  

‘We kunnen bijna kiezen welke kant we op willen gaan de komende vier jaar. Natuurlijk gaan we met alle partijen in gesprek. We zijn in aantal partijen teruggegaan en ook dat vind ik positief. Water Natuurlijk heeft er een zetel bijgekregen en de BBB heeft er in totaal drie, de ChristenUnie en 50Plus hebben geen zetels meer.

Wat hoop je de komende vier jaren te bereiken?

‘Het is niet niks waar we voor staan wat betreft klimaatverandering en droogte. In Amstel Gooi en Vecht wonen we in een kwetsbaar gebied onder de zeespiegel. Natuurlijk moeten we bouwen, maar waar is afhankelijk van de bodem en het water. De harde waarheid is dat het geld kost om hier te blijven wonen. Maar met zes zetels kunnen we ervoor zorgen dat deze rekening niet wordt neergelegd bij de mensen, die daar geen geld voor hebben.’

Is dat alles?

‘Nee, zeer zeker niet. Ook onderwerpen als biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw staan hoog op de agenda. Het zijn ingewikkelde onderwerpen, maar deze uitslag helpt om stappen te zetten met ons toch al ambitieuze akkoord van vorige periode. Het geeft mij heel veel positieve drive: we gaan er samen tegenaan!’ 


Niet ontevreden 

Anna-Lena Penninx

AB-lid en lijsttrekker in Rijn en IJssel


Is de voorlopige uitslag in lijn met je verwachtingen?

‘Zoals verwacht is de BBB de grote winnaar. Ze hebben bij ons bijna een derde deel van de zetels. Veel partijen hebben verloren. Wij zijn gelukkig met 4 zetels stabiel gebleven.’

Hoe kijk je naar de uitslag?

‘De BBB heeft voor een flinke aardverschuiving gezorgd. Wij zullen, zolang het binnen de kaders van onze idealen blijft, er zeker voor gaan om met deze en andere partijen samen te werken om te zorgen voor een socialer en groener waterschap. De BBB is aan zet en er zijn verschillende mogelijkheden voor een coalitie. Dus dat is spannend, maar biedt tegelijkertijd ook mogelijkheden.’

Hoe kijk je persoonlijk terug op deze verkiezingen?

‘We hebben samen met onze PvdA-collega’s van de provincie Gelderland en de afdelingen in de gemeenten een mooie campagne gehad. Daarbij zie je ook echt dat het waterschap meer is gaan leven.’

Waarom leeft het meer denk je?

‘De klimaatverandering is steeds zichtbaarder. En hier hebben we heel veel last gehad van de droge zomers van de laatste jaren.’

Heb je ook in je omgeving gemerkt dat deze verkiezingen meer leefden dan voorheen?

‘Ja, de opkomst is hoger dan gebruikelijk en dat is hartstikke goed natuurlijk. Super dat de provincies en de waterschappen meer in beeld zijn. Uiteraard heeft ook de onvrede met het beleid in Den Haag voor een hogere opkomst gezorgd. Er zijn veel proteststemmen, ook in de waterschappen.’

Waar ga je je de komende vier jaar hard voor maken?

‘Nederland heeft het vieste oppervlaktewater van Europa, dus zorg voor schoon water verdient sowieso focus. Schoon water en een gezonde biodiversiteit zijn tenslotte van levensbelang. Daarnaast hebben veel van onze inwoners het door onder andere de hoge energieprijzen financieel behoorlijk zwaar. Zorg voor eerlijke belastingen, waarbij de vervuiler betaalt en zorg voor een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid heeft daarom prioriteit.’


Ons past bescheidenheid 

Lobke Zandstra

AB-lid en lijsttrekker in waterschap Delfland


Wat vind je van de uitslag?

‘Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar het lijkt er op dat we op drie zetels blijven steken. Aangezien er vijf extra zetels vrij komen (vanwege het aanpassen van het aantal geborgde zetels, red), hadden we gehoopt om meer. Dus eigenlijk is het wel een teleurstelling. Progressief profiteert niet.’

Waarom is dat zo erg?

‘In Nederland leven we met het water. We kunnen niet zonder water en moeten ons tegelijkertijd tegen het water beschermen. Met de nu al zichtbare gevolgen van klimaatverandering verandert de rol van de waterschappen echt fundamenteel. Met klimaatadaptatie moeten we droge voeten zien te houden. Net als dat het water schoon moet zijn voor mensen en dier. En natuurlijk met een rechtvaardige verdeling van de kosten die dat met zich meebrengt. Al die doelen kan je met meer zetels beter realiseren.’

Hoe was de opkomst?

‘Ook de opkomst is nog niet definitief. Het lijkt iets hoger dan vier jaar geleden. Maar in de steden valt het wel tegen.’

Wat is nu jullie eerste stap?

‘Wij gaan in gesprek met onze collega’s, maar het initiatief ligt bij BBB. Waarschijnlijk zullen ze in ieder geval met VVD en Water Natuurlijk in zee gaan. Deze periode werkten we met een raadsbreed akkoord. Misschien gaan we dat weer proberen. Ons past in ieder geval bescheidenheid.’

Waar hoop je op?

‘Wij hopen de kwijtschelding zoals die nu is te behouden. We willen dat het IPCC-rapport serieus wordt genomen en dat we rekening houden met een behoorlijke zeespiegelstijging en een grilliger klimaat. Ook zou het waterschap meer stelling moeten nemen naar andere overheden. Niet alles kan. Tot slot hopen we het waterschap opener te maken.’

En wat denk je?

‘Met de uitslag, zoals die nu is, denk ik dat er de komende vier jaar relatief weinig verandert. Er zullen geen grote stappen worden gezet op het gebied van klimaat en schoon water.’


Afbeelding: Bert Spiertz | ANP