Lokaal Bestuur
Lokaal cordon sanitaire of niet?

In de campagne gaat het natuurlijk vooral over je eigen verhaal. Wat wil je met de gemeente? En waarom moet de kiezer op jou stemmen en niet op die andere partij? Maar soms gaat het ook over randzaken. Wie wil met wie? En vooral ook met wie niet?


Hoewel het er in de meeste gemeenten gelukkig nog wat gemoedelijker aan toe gaat dan in de Tweede Kamer, lijkt ook lokaal de polarisatie gegroeid. Met name rechts radicale (lokale) partijen staan diametraal tegenover ons sociaal-democratische gedachtengoed. Sluit je ze ook bij voorbaat uit? Of ga je na de verkiezingen toch het gesprek aan om te kijken of de verschillen te overbruggen zijn?

De stelling luidt daarom ditmaal: Lokaal zijn de verschillen vaak minder groot dan landelijk, het op voorhand uitsluiten van bepaalde partijen geeft dus geen pas.


Gewoon niet doen 

Roelof van Laar

Nummer 3 in Haarlemmermeer


‘De PvdA zou niet moeten samenwerken met partijen die racistisch zijn of die zich tegen de democratische rechtsstaat keren. Op geen enkele manier. Ga niet samen in een college zitten. Gun ze geen successen door voor hun voorstellen te stemmen. Stem niet voor hun vertegenwoordigers als die kandidaat zijn voor welke functie dan ook. Democratische partijen moeten de uitholling van de rechtsstaat niet versnellen. Partijen verbieden heeft weinig zin, maar hen bestrijden met alle democratische middelen mogen we niet nalaten.’


Samenwerking met FvD zou niet geloofwaardig zijn

Caroline Diepeveen

Nummer 3 van GroenLinks-PvdA in Middelburg


‘GroenLinks-PvdA Middelburg heeft dit keer aangegeven dat we niet samen met FvD in een college zullen gaan zitten. Het uitsluiten van partijen is niet onze gewoonte. De PvdA heeft met de SGP in een eerder college succesvol samengewerkt. Voor de SGP kun je inderdaad stellen dat hun extreme standpunten er lokaal minder toe doen. We zien in Zeeland ook steeds meer vrouwelijke SGP politici.

Maar het FvD, dat voor het eerst meedoet in Middelburg, is naar ons idee sterk geradicaliseerd en heeft standpunten die zich niet laten verenigen met een democratische rechtstaat. Een samenwerking van GroenLinks-PvdA zou daarom niet geloofwaardig zijn.’


Geen partij van uitsluiten, maar wel van gezond nadenken

Björn Rommens

Lijsttrekker in Roosendaal


‘De PvdA is geen partij van uitsluiten, maar wel van gezond nadenken. Feit is nu eenmaal dat er met sommige partijen onoverkomelijke verschillen zijn, waardoor samenwerken in een college niet gaat. Dat betekent niet dat je het contact in de raad ook niet moet aangaan. Als een partij een mooie motie heeft, dan moet daar serieus naar gekeken worden. De vraag die we onszelf moeten stellen: wil die ander eigenlijk wel met mij samenwerken?’


‘Verzoening in plaats van polarisatie’ 

Arzu Ozalp

Nummer 2 in Venlo


‘Een betere en leefbare wereld voor iedereen ongeacht afkomst, kleur, geloof en sekse is waar ik politiek voor sta. Iedereen moet kunnen leven in een vrij en democratisch land, dat op sociaal en economisch gebied gelijk en eerlijk is.

Daarbij hoort een optimistische en open houding naar anderen toe, vind ik. Laten we angst door hoop, haat door liefde, oorlog door vrede en gif door tegengif vervangen. En juist ook in de politiek: verzoening in plaats van polarisatie. Een samenleving waar niemand wordt buitengesloten, maar iedereen welkom is. Aan mijn tafel is daarom plaats voor iedereen: laten we deze samen dekken en deze voorzien van alle soorten spijs en drank. Neem plaats, en eet, praat en denk mee.’


Uitsluiten op voorhand is niet goed, maar…

José Teunissen

Nummer 2 in Doetinchem


‘Het op voorhand uitsluiten van bepaalde partijen bij coalitievorming zie ik niet zitten. Ik vind dat je bij coalitieonderhandelingen goed moet letten op wezenlijke verschillen in de diverse verkiezingsprogramma’s. Maar dat laat onverlet, dat er bepaalde partijen zijn die absoluut geen optie zijn. Als ik de aanplakbiljetten, flyers en uitspraken van bepaalde lokale politici zie en hoor, dan denk ik niet dat we daar als PvdA ooit een coalitie mee gaan vormen.’


Afbeelding: Catrinus van der Veen | ANP