Lokaal Bestuur
De laatste loodjes wegen zeker niet altijd het zwaarst

Nog anderhalve week knallen en dan gaan de stembussen weer open. Met welke acties proberen de lijsttrekkers de twijfelende kiezers te overtuigen? En vooral met welk verhaal? 


In de provincie worden de crises opgelost 

Hans Adriani

Lijsttrekker in Utrecht


We kennen je al vanuit de gemeente, maar de provincie is nieuw. Waarom wil je de Staten in?

‘De problemen die het kabinet laat liggen, zullen toch moeten worden opgelost. De provincie is daarbij minstens zo belangrijk als de gemeente. Zonder de provincie komt er geen einde aan de woon-, klimaat- en stikstofcrisis. Het gaat hier dus gebeuren. Voor mij persoonlijk speelt ook mee dat ik als wethouder wonen en ruimtelijke ordening in mijn portefeuille had. Het lijkt me geweldig om daarmee door te gaan de komende vier jaar.’

Je bent meteen lijsttrekker geworden. Hoe bevalt dat?

‘Leuk! Ik vind het leuk om het gezicht te zijn van het gewest. We mogen trots zijn op ons gedachtengoed. De PvdA zet zich al decennialang in voor een gelijke verdeling van geld, kennis en macht. We zijn echt de partij van de verbinding en brengen verschillende groepen in de samenleving bij elkaar.’

Geldt dat verbinden ook voor de Staten. Hoe zit het met de Linkse Wolk in Utrecht?

‘Afgelopen bestuursperiode zaten GroenLinks en de PvdA voor het eerst samen in het college. Landelijk is er met de gezamenlijke Eerste Kamerfractie een nieuwe stap gezet, maar in Utrecht hebben we allebei besloten om een eigen lijst en een eigen fractie te blijven.’

Dat klinkt wat kil.

‘Nee, dat is het niet. We hebben samen een inhoudelijk manifest geschreven en staan schouder aan schouder. We gaan voor een zo’n progressief mogelijke coalitie. In Utrecht is veel versplintering, dus wij vinden het belangrijk om te laten zien dat het anders kan.’

Hoe profileer je je inhoudelijk dan?

‘De meeste aandacht in onze campagne gaat naar betaalbaar wonen en goed openbaar vervoer. Daar hebben we gewoon een heel goed verhaal op. Daarnaast vragen we ook aandacht voor onderwerpen die wat minder direct met de provincie te maken hebben. Het regelen van basisbanen, het verduurzamen van slecht geïsoleerde woningen en het bestrijden van laaggeletterdheid. Daarin kan de provincie gemeenten ondersteunen.’

Welke acties koppelen jullie hier aan?

‘Een cartoonist heeft tekeningen gemaakt van ons programma. Die pushen we onder meer via onze sociale mediakanalen. Op de zaterdagen voor de verkiezingen gaan we met bussen langs verschillende afdelingen om lokaal campagne te voeren. En afgelopen vrijdag hielden we een OV-race. Daarbij raceten een aantal kandidaten vanuit hun huis naar het provinciehuis met het openbaar vervoer. Of nu ja raceten. Ze kwamen nogal wat knelpunten tegen. Die we met ons programma kunnen wegnemen. Dus op die manier zijn we heel zichtbaar de komende dagen.’


Gemotiveerder dan ooit 

Marjan Leijen

Hoogheemraad en lijsttrekker Hoogheemraadschap in Hollands Noorderkwartier


Hoe lang ben je al actief voor de waterschappen?

‘Goh, een hele tijd al. Eigenlijk sinds de PvdA meedoet met lijsten. Dus dat was in 2009.’

En nog steeds gemotiveerd?

‘Meer dan ooit zelfs. Als waterschappen hebben we goud in handen om een duurzame energietransitie mogelijk te maken. Dat groene is het waard om me de komende vier jaar voor in te zetten.’

Hoe ga je daar de kiezer van overtuigen de komende anderhalve week?

‘Over het algemeen weten kiezers niet wat een waterschap doet, dus dat gaan we ze vertellen. En daarbij neemt ons PvdA-verhaal natuurlijk een centrale positie in. Dat is niet alleen groen, maar vooral ook heel groen. We combineren het vergroenen van de omgeving met het betaalbaar maken daarvan voor de kleine portemonnee.’

Wat zijn leuke acties die jullie doen voor de campagne?

‘Vier jaar geleden hadden we veel succes met “plantjesacties”. Dus dat doen we weer. Ik hoop niet dat heel veel andere partijen dit lezen haha, zo succesvol was het. Maar we kopen kleine plantjes en bellen dan aan bij mensen, waarvan we zien dat ze hun tuin niet helemaal dicht betegeld hebben. We bedanken hen voor hun klimaatvriendelijke tuin en dan geven we er naast het plantje een foldertje bij. Aan de deur hebben we dan hele leuke gesprekken.’

Heb je zin in de laatste loodjes?

‘Ja. Verkiezingen verbroederen altijd: langs de afdelingen gaan, partijgenoten die met je folderen en op de markt staan met flyers. Je komt mensen tegen die je anders niet zo vaak ziet! Dus ik vind het eigenlijk gewoon heel leuk, dat campagne voeren.’


Een sociaal Flevoland begint in de Staten 

Abassin Nessar

Statenlid en lijsttrekker in Flevoland


Hoe ben je eigenlijk terecht gekomen in de politiek?

Politiek is bij mij echt met de paplepel in gegoten. Mijn ouders en mijn opa hebben mij geleerd om op te komen voor mensen, die het minder hebben dan ik zelf. Daar komt de overtuiging vandaan om te werken aan een eerlijke samenleving waar iedereen kan meedoen. Totdat ik in 2018 voorzitter werd van de PvdA in Almere, had ik vooral oog voor de landelijke politiek. Daar gebeurde het en moest je zijn voor de meeste impact.’

Maar?

‘Als afdelingsvoorzitter kwam ik echt in aanraking met de lokale en provinciale politiek en zag ik hoeveel daar eigenlijk gebeurde. De provincie zit echt tussen de gemeenten en het Rijk in. Opgaven die te groot zijn voor de gemeenten en te klein voor het Rijk. Met de wooncrisis en de energietransitie is dat middenbestuur noodzakelijk, dus dat is reuze interessant. Zeker ook omdat ik zelf op het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimte Ordening werk.’

Als motto heb je “willen is kunnen” gekozen. Hoe vertaal je dit naar je lijsttrekkerschap?

‘Ik ben echt een doener, een praktische idealist. Als je iets wilt bereiken, moet je het ook gewoon organiseren. Daarbij is het doel het belangrijkste, niet de weg ernaartoe. In de provincie moet je dus pragmatisch zijn en samenwerken met andere partijen. Uiteraard met onze vrienden van GroenLinks, maar ook met andere partijen, waar je misschien niet altijd wat mee hebt. Je doel en de maatschappelijke opgave staan daarbij altijd voorop.’

Over welke doelen hebben we het dan?

‘Flevoland heeft de afgelopen jaren relatief veel te verduren gehad van de energiecrisis en inflatie. We hebben een laagopgeleide bevolking en veel inwoners hebben een flexbaan. Daarom willen we allereerst armoede structureel bestrijden. Ook moet de basis op orde zijn. Voor ons telt iedere Flevolander. De provincie moet zich daarom richten op sociale thema’s zoals toegankelijke ziekenhuiszorg en de kwaliteit van het onderwijs, zowel op mbo als hbo-niveau.’

Maar de provincie gaat toch vooral over de fysieke leefomgeving?

‘Ja, daarom gaat de groei van sociale voorzieningen wat ons betreft hand in hand met de bouw van betaalbare woningen in Flevoland. Dat is nodig voor heel veel groepen: zowel starters, studenten als senioren. Flevolanders moeten fijn en betaalbaar kunnen wonen. We willen dat er bij nieuwbouw minimaal 30% sociale woningbouw gerealiseerd wordt en daarbij gedacht wordt aan passende woningen voor studenten en senioren.’

Gaan jullie die strijd aan samen met GroenLinks?

‘Wat mij betreft wel. We hebben de vorige periode goed samengewerkt en veel belangrijke moties en amendementen ingediend, zowel op groene als rode thema’s. Daar mag de komende vier jaar best een tandje bij in de vorm van gezamenlijke fractievergaderingen. Het doel van onze beide partijen is de uitbuiting van mens en natuur tegengaan en dat lukt alleen samen.’


Eerlijke verdeling van de lasten als speerpunt 

Gäby Vereijken

AB-lid & lijsttrekker in Aa en de Maas


Het waterschap is best technisch en van oudsher een mannenbolwerk. Waarom ben je daar actief geworden?

‘Precies om die twee redenen. Ik heb vanwege mijn affiniteit met natuur en techniek heel bewust voor het waterschap gekozen. Daarnaast vind ik het hard nodig dat meer vrouwen in deze bestuurslaag een plek hebben.’

Wat neem je mee uit de afgelopen periode?

‘Vlak voor corona ben ik begonnen. Gelukkig had ik twee zeer ervaren bestuurders naast me. Dat gaf me de kans om me goed in te werken, veel te lezen en te leren. Wat ik meeneem in het lijsttrekkersschap is de wens om meer samen te werken met andere partijen, zoals bijvoorbeeld Water Natuurlijk, een groene linkse partij die binnen Aa en Maas dicht bij ons staat qua idealen.’

Waarom specifiek die samenwerking?

‘Samen kom je verder, daarom omarm ik ook de landelijke samenwerking met GL. In het waterschap liggen veel kansen om het socialer en democratischer te maken. Als je maar samenwerkt.’

Denk je dat er dit keer meer mensen gaan stemmen voor de waterschappen?

‘Mijn geloof in de kiezer is sterk. Natuurlijk is de politiek over het algemeen niet altijd even populair, maar mensen gaan steeds meer nadenken over het klimaat en zijn door de gestegen prijzen steeds bewuster over de kosten van energie en het belang van duurzaamheid. Dus het lijkt me vanzelfsprekend dat meer mensen iets te zeggen willen hebben over hoe hun belastinggeld wordt besteed.’ 

Met welke boodschap gaan jullie de kiezers overtuigen?

‘Met een eerlijk en sociaal verhaal. We doen geen beloftes die we niet kunnen waarmaken. Wel gaan we het gesprek aan. Niet alleen om te zenden, maar ook om te horen waar de zorgen en knelpunten liggen van mensen.’

Kan je daar een voorbeeld van noemen?

‘Waterbeheer kost geld, veel geld. Juist daarom zetten we ons in voor een eerlijke lastenverdeling. De kosten voor veiligheid en gezond water moeten eerlijk over gebruikers en bewoners worden verdeeld. Minder lasten voor inwoners met een laag inkomen, meer voor de grootverbruikers. We zetten ons actief in voor een rechtvaardig belastingbeleid.’


Afbeelding: PvdA Flevoland