Lokaal Bestuur
Laat maar komen die verkiezingen: het rode verhaal staat als een huis

De komende weken wordt het alle hens aan dek. Flyeren, debatteren en de twijfelende kiezer overtuigen van de sociaal-democratische idealen. In iedere gemeente met een eigen boodschap, waar toch wel een gemeenschappelijke noemer in valt te ontdekken: van Borne tot Noordwijk is een betaalbare woning nauwelijks te vinden.


Kwetsbare mensen verdienen extra aandacht 

Marja Zandjans

Lijsttrekker van PvdA-GroenLinks Borne


Wat zijn jullie belangrijkste speerpunten?

‘Als PvdA-GroenLinks vinden wij dat kwetsbare mensen extra aandacht verdienen. Daarbij streven we naar meerdere kleine locaties voor opvang van vluchtelingen en asielzoekers
Ook moeten er passende woningen komen voor verschillende groepen mensen: jong, oud, lichamelijk beperkt, starters, statushouders of mensen met een krappe beurs.

De nieuwbouw die er komt moet energieneutraal zijn en daarbij moet woningbouw gerenoveerd worden. En heel belangrijk: we moeten het weer hebben over volkshuisvesting in plaats van de woningmarkt.’

Sluit dat een beetje aan bij wat jullie de afgelopen periode hebben gedaan in de raad?  

‘Zeker. Net als in de rest van het land is energiearmoede een groot probleem. Daarom hebben we hier onlangs met succes een motie over ingediend en wordt er met spoed een taskforce van ambtenaren sociaal domein, duurzaamheid en woningbouwvereniging opgericht. Binnenkort gaan zogenaamde “fixers”, ofwel energiecoaches, bezoek bij bewoners.’

Wat speelt er verder in Borne?

‘Het sociaal domein verdient echt prioriteit. Jongeren hebben niet voldoende ontmoetingsplekken. Samen met de jongeren willen we die komende periode realiseren. Tegelijkertijd is er veel eenzaamheid bij ouderen. Ook daar willen we meer oog voor hebben.’

Jullie werken samen met GroenLinks. Zie je dat ook inhoudelijk terug?

‘Het groenbeleid moet wat ons betreft meer aandacht krijgen: we willen meer duidelijkheid creëren over de kap en het planten van bomen.’

Hoe vertalen jullie dat in de campagne?

‘Allereerst komt het letterlijk in de slogans “Natuurlijk Borne! In zo’n dorp willen wij wonen!” en “Natuurlijk Borne! Aan zo’n dorp willen wij werken!” terug. Verder proberen we met vlogs en interviews op sociale en lokale media ons verhaal breder uit te dragen. En voor onze campagneactiviteiten hebben we ook een winkelpand in het centrum ingericht.’

Het vertrouwen in de landelijke politiek is op dit moment niet zo groot. Hoe is dat invloed op je campagne?

‘Ik ben vooral bezig met het geven van een heldere visie en het creëren van draagvlak. Dat vind ik essentieel om het vertrouwen van de kiezers in de politiek weer terug te vinden. Daarom heb ik het in mijn interviews ook altijd over werken aan betere communicatie en integriteit voorop stellen.’

Heb je er vertrouwen in dat die manier van werken beloond wordt?

‘De tendens lijkt dat lokale partijen winnen, maar we hebben een mooie diverse en enthousiaste club met een duidelijke visie. Dus ik heb er zeker vertrouwen in.’

Wat ga je als eerste doen als je gekozen bent?

‘Met onze fractie willen we allereerst voor minimaal één zetel gaan. Als dat is gelukt, willen we ervoor zorgen dat het groenbeleid hoger op de agenda komt te staan en dat er eindelijk – zoals eerder is beloofd – voor elke inwoner een boom geplant gaat worden.’

En daarnaast?

‘Ook wil ik me inzetten om de debatcultuur hier te veranderen. Nu is er namelijk sprake van heel veel vragen richting het college van burgemeester en wethouders en houden fracties veel monologen. Het is mijn doel om als raad meer op de inhoud te discussiëren en meningen ook goed te onderbouwen.’


Armoede moet de gemeente uit 

Jasper Bloem

Lijsttrekker in Zutphen


Voor wie wil je je als raadslid in gaan zetten?

‘Ik wil graag dat de gemeente aandacht heeft voor álle inwoners. Niet alleen de hoogopgeleide elite, maar ook de mensen in de wijken waar die elite niet woont, de mensen met een praktische opleiding en jongeren.’

Hoe komt dat tijdens de campagne naar voren? 

‘Als PvdA Zutphen gaan we voor meer betaalbare woningen. Wij willen minimaal duizend woningen erbij. Ook gaan we voor minder armoede in Zutphen, dat moet de gemeente uit. Aansluitend daarop willen we dat alle kinderen en jongeren gelijke kansen krijgen. Als het gaat om duurzaamheid, willen we dat de rekening van de energietransitie niet bij lage inkomens komt te liggen.’

Zijn er nog onderwerpen die ‘uniek’ voor Zutphen zijn?

‘Ja, we willen een volwaardig ziekenhuis houden in Zutphen. Voor goede zorg in de buurt is dat wel essentieel.’

Hoe en met welke boodschap ga je campagne voeren? 

‘Onze slogan is “Doe mee! Krachtig Zutphen is van iedereen”. Laatst hebben we een enquête gehouden onder inwoners over stijgende energielasten, zodat we hier aandacht voor kunnen vragen.’

Behoorlijk op de inhoud dus…

‘Ja. Maar daarnaast reiken we “rode taarten” uit aan mensen. Deze week nog aan straatcoaches die met jongeren allerlei activiteiten doen. Zo zetten we hen in het zonnetje en vragen we aandacht belangrijke onderwerpen.’

Wat verwacht je van landelijk? 

‘Landelijk verwacht ik dat men de echte PvdA-thema’s benoemt, die ook lokaal spelen. Denk daarbij aan woningnood, aanpak van armoede en goede jeugdzorg. We zullen ons als PvdA Zutphen in ieder geval afzetten tegen de voorgenomen bezuiniging op de jeugdzorg van het kabinet.’


Vertrouwen in enthousiast en kundig campagneteam 

Rommie van Dokkum

Lijsttrekker in Noordwijk


Wat wil je bereiken als raadslid?

‘Ik wil strijden voor een gemeente waar de kansen eerlijker zijn verdeeld, de gewone inwoner voorop staat en waar we kwetsbare inwoners beschermen en ondersteunen.’

Wat zijn in Noordwijk de belangrijkste themas?

‘In Noordwijk is net als in heel Nederland betaalbaar wonen een belangrijk thema. Wij kampen met een ronduit treurig percentage sociale huurwoningen van slechts 21%. De prijzen voor koopwoningen zijn relatief hoog, waardoor mensen met een normaal inkomen en starters helemaal niet meer aan bod komen.’

Is er nog iets wat vooral Noordwijk eigen is?

‘Betrouwbaar en transparant bestuur is voor ons een belangrijk thema. Geruchten over onoorbare beïnvloeding door met name partijen met vastgoedbelangen, doen al jaren de ronde en staken het afgelopen jaar eens te meer de kop op. Wij pleiten daarom voor een raadsenquête om schoon schip te maken.’

Wat zijn je speerpunten tijdens de campagne?

‘Wij gaan voor betaalbaar wonen, een omschakeling naar duurzame energie die voor iedereen betaalbaar is, groene en klimaatbestendige wijken en het aanpakken van wachtlijsten in de jeugdzorg. Noordwijk is namelijk een van de weinige gemeenten in Nederland die binnen het budget van de jeugdzorg blijven, maar hebben wel wachtlijsten van negen maanden.’

Hoe en met welke boodschap ga je campagne voeren?

‘Wij gaan de campagne in met een sociale glimlach en een keiharde boodschap als het gaat om betaalbaar wonen.’

Heb je bij het bedenken van de campagne steun gehad aan de landelijke partij?

‘Ja, ik ben erg te spreken over de ondersteuning die vanuit landelijk wordt geboden. We hebben veel gehad aan het basisverkiezingsprogramma. En ook aan de diverse digitale sessies over onder andere sociale media, de tools op mijnPvdA en de workshop van Peter van Heemst over lokale partijen.’

Dus je hebt er wel vertrouwen in?

‘Zeker heb ik er vertrouwen in! We hebben een enthousiast en kundig campagneteam. Tussen de maar liefst elf deelnemende partijen, waarvan zes lokaal, willen we er met een krachtig “rood” verhaal uitspringen.’

Speelt landelijk nog een rol, denk je?

‘Het is op zich goed dat we nu weer een missionair kabinet hebben, maar ik had me meer voorgesteld bij kreten als nieuw leiderschap en een nieuwe bestuurscultuur. Dat helpt ons wel in de campagne ten opzichte van D66.’


Afbeelding: Jasper Bloem