Lokaal Bestuur
Misschien begrijpelijk, maar het lokale verhaal verdient echt meer aandacht

Wat het verkiezingsresultaat ook wordt: de campagne was allesbehalve standaard. Waar we middenin een lockdown begonnen, eindigen we met de verschrikkelijke inval in Oekraïne. Wat betekent dat voor de campagne? Passen de lijsttrekkers hun verhaal aan? En gaat het überhaupt lukken om de aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen te vergroten? 


‘Wij zijn natuurlijk ook een lokale partij’ 

Grietje Schipper

Lijsttrekker in Stadskanaal


Wordt de campagne overschaduwd door de oorlog in Oekraïne?

Als ik met mensen praat op de markt, dan merk ik er niet veel van. In Stadskanaal is het publiek anders dan in bijvoorbeeld de Randstad.’

Is er geen interesse voor het conflict dan?

‘Integendeel. Inwoners zijn gelijk een actie gestart. Kerken, andere organisaties en ook ik heb daar aan meegedaan. Vanuit de raad kijken we of er woningen beschikbaar kunnen komen voor vluchtelingen. Het mooiste van mensen hier in het noorden vind ik dat het gewoon gedaan wordt. Wat kunnen we doen? En dan aanpakken en er ook niet al te veel over praten.’

Dat lijkt me ingewikkeld als je het gesprek wil aan gaan. Hoe doe je dat toch?

‘Ik probeer altijd jongeren aan te spreken en dan vraag ik hun leeftijd. Als ze mogen stemmen dan vraag ik door. Heel vaak willen ze niet stemmen met als argument “wij hebben geen Thierry hier” of “de politiek doet niks voor ons”.’ 

Hoe reageer je daarop?

‘Door te vragen wat ze verwachten van de lokale politiek en door voorbeelden te geven van wat we wel bereikt hebben. Het zijn mooie gesprekken, waarin ik altijd probeer om mensen over te halen, toch te stemmen. Daar gaat het me ook echt om. We hebben in de regio helaas een lage opkomst. Ik hoop dat dat dit jaar verandert. Ze hoeven niet op ons te stemmen: het gaat erom dat ze gaan stemmen.’

Welke troef zetten jullie de laatste dagen van de campagne in?

‘Wat we nu heel belangrijk vinden is om de PvdA te profileren als een lokale partij. In de landelijke media gaat het vaak over de lokale partijen, maar dan hebben ze het niet over ons. Wij zijn natuurlijk ook een lokale partij. Ik woon en ben geworteld hier in Stadskanaal en het beeld, dat wij landelijk zijn klopt niet. Natuurlijk hebben we een connectie met Den Haag en met de provincie, maar dat is alleen maar een voordeel voor de bewoners hier.’

Hoe benadrukken jullie dat lokale dan?

‘Inhoudelijk staan wij voor ziekenhuizen en andere voorzieningen in de regio. Ik vind dat de landelijke politici, dat ook meer mogen benoemen. De laatste dagen gaan we daar extra op inzetten en Stadskanaal duidelijk maken dat de PvdA hier bij uitstek een lokale partij is!’

Wat hopen jullie te bereiken?

‘We willen in deze gemeente zorgen voor betaalbare woningen en werken aan armoedebestrijding. Dat zijn zeker in deze tijden actuele thema’s, helaas. De PvdA groeit gelukkig weer en steeds meer mensen zien het belang van een socialer beleid. Ik hoop dat we eindigen met meer zetels dan de huidige drie, zodat we ons werk goed kunnen doen. Ik vind het daarbij heel belangrijk om goed te luisteren naar de mensen. Wat hebben ze nodig? En hoe kunnen wij helpen?’


In arbeidersstad activistisch oppositie gevoerd 

Yusuf Celik

Lijsttrekker in Tilburg


Is de campagne deze verkiezingen anders dan vier jaar geleden?

‘Ja. Er is vanzelfsprekend heel veel aandacht voor de oorlog in Oekraïne. Maar dat gebruiken tijdens deze campagne vind ik lastig.’

Hoe bedoel je?

‘Natuurlijk kunnen wij stemmen voor de gemeenteraad, omdat we een democratisch land zijn en dat is een groot goed. Maar het valt allemaal in het niet vergeleken bij de verschrikkingen van deze oorlog.’

Hoe voeren jullie dan wel campagne?

‘Wij concentreren ons in de campagne vooral op het thema wonen. We flyeren natuurlijk en proberen met onze vrijwilligers elk huishouden in onze gemeente twee keer te voorzien van informatie. En naast de gebruikelijke campagne zetten we ook nog fors in op online. Op die manier proberen we ook de laatste dagen nog de kiezer te bereiken.’

Missen jullie daarbij de journalistieke aandacht?

‘Ja, dat is heel jammer. Ik snap dat er landelijk minder aandacht is voor de verkiezingen, maar ook regionaal is er weinig aandacht. We zijn een gemeente met traditiegetrouw een lage opkomst. Het is dan juist belangrijk om mensen te helpen herinneren aan de verkiezingen. Het Brabants Dagblad heeft overigens wel een reeks interviews met de lijsttrekkers gepubliceerd.’

Denk je dat het gebrek aan aandacht ook gevolgen heeft voor de opkomst?

‘Ja, ik vrees dat minder mensen komen stemmen. Vanwege corona was er al minder contact tussen politiek en de burger. Maar het sentiment is beweeglijk: misschien dat de oorlog mensen toch laat beseffen dat we hier gelukkig stemrecht hebben en dat we dat moeten koesteren.’

Wat hopen jullie te bereiken?

‘Tilburg is van oudsher een arbeidersstad. Daar hebben we als PvdA de laatste periode voor gevochten door vanuit de oppositie een meer klassiek sociaal-democratisch en activistisch geluid te laten horen. Ik hoop dat dat voldoende is om mensen weer te laten kiezen voor de PvdA. Ik merk in gesprekken met bewoners, dat het chagrijn van het meeregeren met Rutte II wel bijna verdwenen is.’

Hoe komt dat, denk je?

‘Ons verhaal is gewoon heel erg relevant. Onder meer vanwege de problemen op de woningmarkt. Als je met een gemiddeld inkomen soms nog niet eens een flatje kan kopen, is dat heel zuur. Iemand die noodgedwongen een nieuwe woning moet zoeken in de particuliere huursector is aan de wolven overgeleverd. Sociale woningbouw is in deze stad voor veel mensen belangrijk. De ongelijkheid is steeds meer zichtbaar en voelbaar, juist voor groepen die dat eerder misschien niet zo ervaarden.

Hopelijk resulteert die onvrede over de ongelijkheid en behoefte aan socialer beleid in meer zetels. Een verdubbeling van het huidige aantal zou heel mooi zijn!’


Onze lokale democratie moeten we koesteren 

Vera van Vuuren

Lijsttrekker in Schagen


Hoe verloopt de campagne?

‘Het begin was natuurlijk heel anders vanwege corona. Voor het eerst kunnen we nu de straat weer op en met mensen afspreken. Ook werkbezoeken waren tot de kerst op een laag pitje en nu kan dat gelukkig weer. Pas geleden waren we bij een bedrijf in het dorp ook met Statenleden erbij. Het is fijn dat dat weer mogelijk is.’

En toen brak de oorlog uit…

‘Ja, het is logisch dat daar nu veel aandacht naar uit gaat. Ik hoop wel dat de landelijke media ook nog meer gaan berichten over de verkiezingen. Ik vind dat we onze lokale democratie moeten koesteren en mensen eraan moeten herinneren dat ze mogen stemmen.’

Waarom is dat zo belangrijk?  

‘Inhoudelijk staat er echt wat op het spel. De gemeente heeft door de decentralisaties zoveel taken gekregen. En ook bij de energietransitie is lokaal onmisbaar. In de gemeente kunnen we misschien een alternatief vinden voor gas uit Rusland.’

Wat hopen jullie te bereiken?

‘De sociale stem is zo hard nodig nu. Alles wordt duurder en daar moet aandacht voor komen, ook landelijk. Lagere inkomens moeten minder belasting betalen en alleen met solidariteit krijgen we een mooiere wereld. Niet alleen voor de huidige samenleving maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Ik denk dat wij als partij daaraan mee kunnen werken. Vanuit bewoners is er gelukkig meer enthousiasme voor de PvdA. Veel mensen merken nu dat het belangrijk is dat een overheid niet alleen achterover leunt en alles aan de markt overlaat. Ik hoop dat terug te zien in het aantal stemmen voor onze partij en ben tevreden met een verdubbeling van het aantal zetels.’

Hoe ga je dat tijdens de laatste dagen van de campagne ?

‘We zetten als slotakkoord nog in op twee debatten en natuurlijk hebben we flink staan flyeren en geadverteerd. Maar er mag wat mij betreft nog wel even op de trom geslagen worden. Ook vanuit de landelijke hoek: of dat nou de media zijn of vanuit Den Haag. Zij moeten het belang van de lokale democratie benadrukken om een grotere opkomst te genereren.’


Afbeelding: PvdA Tilburg