Lokaal Bestuur
Binnenkort toch verkiezingen: herindelingen komen er weer aan

De formatie in Den Haag is nog lang niet rond, of de volgende verkiezingen dienen zich alweer aan. In november zijn er herindelingsverkiezingen. Naast lokale thema’s spelen landelijke politieke ontwikkelingen een grote rol. Hoe leg je de nadruk op je lokale successen en voorkom je dat de landelijke perikelen de overhand krijgen?


Dit jaar voeren andere partijen ook campagne op van oudsher linkse thema’s als wonen, zorg en onderwijs 

Naïma Ajouaau

Lijsttrekker in Dijk en Waard (fusie Heerhugowaard en Langedijk)


Lid van het huidige partijbestuur, nu op voor de lokale politiek?

‘Ja, al heb ik al wel acht jaar ervaring in de Staten, ik sta voor het eerst op de lijst voor de gemeenteraad en meteen lijsttrekker. Dat is een eer. We hebben een nieuw fris team met veel enthousiastelingen. Met mensen vanuit beide oude afdelingen.’

Zijn herindelingsverkiezingen extra spannend?

‘Valt mee. Langedijk heeft een wat meer dorps karakter. De angst voor verlies van identiteit ligt op de loer. Heerhugowaard is wat stedelijker. Ik woon in Heerhugowaard, maar heb in Langedijk op school gezeten, dat scheelt. Ik wil de komende tijd de politiek naar de mens brengen. Gewoon een tafeltje neerzetten om met mensen in gesprek te gaan, en om te vertellen wat we hebben gedaan. Mensen weten niet welke belangrijke beslissingen er in een gemeente worden genomen.’

Denk je dat de landelijke perikelen rond de formatie nog van invloed zijn?

‘Ja. Lokale verkiezingen gaan vaak over wat er landelijk gebeurt. Het nadeel is dat lokale partijen daarvan profiteren. Die worden dan als wat betrouwbaarder gezien. Dit jaar voeren andere partijen ook campagne op van oudsher linkse thema’s als wonen, zorg en onderwijs. Ook dan langs landelijke scheidslijnen: wij voeren campagne op meer sociale woningbouw, terwijl de VVD vooral koopwoningen wil. Het gaat om het prijskaartje, hoe breng je balans aan in je gemeente.’

Hoe zien jullie speerpunten er verder uit?

‘We willen bij wonen dat de gemeente gaat kijken naar haar grondbezit. Hoe kan je dat op een sturende manier inzetten om toch voldoende betaalbare woningen te laten bouwen? Ook vinden we toegankelijkheid tot het middensegment belangrijk: als mensen kunnen doorstromen, biedt dat weer kansen voor nieuwe starters.

Meer aandacht voor onderwijs en jongeren is ook belangrijk. Nu zijn er de extra coronagelden, maar dat is natuurlijk tijdelijk. We willen meer ondersteuning voor jongeren en kinderen die wel een extra zetje kunnen gebruiken. Er zijn te veel kinderen die door gebrek aan geld thuis net de boot missen.’

Landelijke thema’s in lokale verpakking. Hoe staat het met die andere landelijke ontwikkeling: samenwerken met GroenLinks?

‘Het is net als in een relatie. Als je niet van jezelf houdt, dan kan je ook niet van een ander houden. De PvdA moet eerst terug naar haar eigen idealen en eigen verhaal, zodat mensen weer aan ons denken. We voeren daarom onze eigen campagne, maar zijn wel met elkaar in gesprek. Het is me een lief ding waard om elkaar te versterken.’


Herindelingsverkiezingen zijn extra spannend: mensen kijken toch naar je met een schuin oog richting maart 

Thijs Kroese

Lijsttrekker in Purmerend (fusie Purmerend met Beemster)


Pas 35 jaar en al 12 jaar actief in de lokale politiek. Waarom nu opnieuw lijsttrekker?

‘Ik ben acht jaar raadslid geweest en nu wethouder. Hoewel we landelijk geen zetels erbij hebben gekregen, hebben we lokaal verschil weten te maken. Dat wil ik doorzetten. In Purmerend is betaalbaar wonen weer gewoon: er wordt weer gebouwd. Purmerend is van een slaapstad uit het verleden nu een stad waar veel gebeurt. Maar nog altijd te weinig voor jongeren. Er zijn voor hen te weinig huizen en er is gebrek aan hbo-onderwijs.’

En dus gaat het in de campagne vooral om?

‘Die komt in de weken voor de verkiezingen op stoom. Het verkiezingsprogramma heet Doorbouwen aan een nieuw Purmerend. Het zal niet verwonderen dat wonen ons belangrijkste speerpunt wordt. In de campagne maken we behaalde resultaten zichtbaar. Het eigen verhaal is het belangrijkste, maar we zullen niet nalaten erop te wijzen dat de VVD in haar programma zegt dat ze wel betaalbare woningen erbij wil hebben, maar geen sociale huur.’

Dat is niet verrassend van de liberalen…

‘Nee, ook niet als je hen landelijk volgt. Wat ons lokaal parten speelt is, hoe de landelijke peilingen verlopen. Daar heb je soms last van en soms profiteer je ervan. Hoe spijtig ook, dat verandert niet door je eigen verhaal. Wel willen we de kiezer duidelijk maken dat je Den Haag soms nodig hebt en dat het goed is dat je als partij ook landelijk opereert. Dankzij Henk Nijboer hebben we een opkoopbescherming voor de woningsector. We hebben Den Haag bijvoorbeeld ook nodig als we corporaties meer willen laten investeren.’

Landelijk trekt de PvdA samen op met GroenLinks. Hoe zit dat in Purmerend?

‘Omdat we in november al verkiezingen hebben, waren de lijsten al vastgesteld voordat de discussie over de fusie met GroenLinks losbarstte. Het gemak van de PvdA in Den Haag om samen te werken, miskent dat het lokaal heel anders kan spelen. In Purmerend hebben we een prima GroenLinks-fractie. Maar ik ben blij dat ik er niet mee ben geconfronteerd.’

Intussen minder dan twee maanden tot de verkiezingen. Hoe combineer je dat als wethouder en lijsttrekker?

‘Het wordt een korte, stevige campagne. Alles wat je nu al voor de verkiezingen de stad in stuurt, zijn mensen in november vergeten. Tot 50% bepaalt pas zijn stem op de dag van de verkiezingen. Natuurlijk is het snoeihard werken. Jonge wethouder, twee jonge kinderen. Mijn vrouw werkt ook. Maar dat zijn we gewend. Ik krijg er energie van als ik door de stad fiets en zie welke impact je hebt op de stad.

Denk je dat november een voorbode kan zijn voor maart?

‘Ja, deze herindelingsverkiezingen zijn extra spannend. Mensen kijken toch naar hoe je het doet, met een schuin oog richting maart.’


Afbeelding: Peter Hilz | ANP