Lokaal Bestuur
De formatie hoeft de campagne niet te domineren als je het lokale verhaal op orde hebt

De een is net wethouder en woont in de grote stad, de ander is sinds twee jaar raadslid in een Noord-Hollandse plattelandsgemeente. Toch verschilt hun campagneverhaal niet wezenlijk. Met klassiek sociaal-democratische speerpunten en de focus op lokaal proberen de kersverse lijsttrekkers van Breda en Waterland in maart het verschil te maken.


De formatie speelt zeker een rol in de campagne 

Arjen van Drunen

Lijsttrekker Breda en per 1 oktober wethouder

 


Net lijsttrekker en nu al wethouder?

‘Toen ik mij meldde als kandidaat-lijsttrekker wist ik nog niet dat onze wethouder Miriam Haagh een nieuwe baan zou vinden. Ik ben straks continu aan de slag voor Breda. Dat maakt het wel makkelijker zichtbaar te zijn.’

Welke thema’s worden belangrijk?

‘In Breda gaan we voor gelijke kansen. Dat gaat over een betaalbare woning voor iedere portemonnee, maar ook over gelijke kansen in de buurt. Heeft iedereen wel dezelfde voorzieningen in de buurt en wordt iedereen op dezelfde manier gezond oud? Verschillende onderzoeken laten zien dat de plek waar je woont van invloed is op je gezondheid.

Daarom zetten we in op de wijkaanpak. Die stond tien, twintig jaar geleden hoog op agenda van de PvdA en is onterecht naar achter geschoven. Wat Ella Vogelaar destijds benoemde is weer actueel. We hebben veel gesprekken in de wijk gevoerd. Mensen hebben grote zorgen over veiligheid. De PvdA heeft dit te lang onvoldoende benoemd, maar heeft nu een stevig verhaal op criminaliteit, met zowel preventie als repressie. Daarnaast is ook sprake van discriminatie: dat je niet wordt aangenomen bij de supermarkt vanwege je achternaam. Discriminatie én criminaliteit veroordelen – dat is het verhaal van een volkspartij als de PvdA.’

Hoe ziet je campagne eruit?

‘We maken de speerpunten zo concreet mogelijk. We laten op wijk- en straatniveau zien wat we willen. Verder wordt het een combinatie van deur tot deur gaan – eindelijk kan het weer! – en online. Daarin schuilt ook de kracht van herhaling.’

Dat zijn lokale thema’s en dito aanpak. Lopen landelijke ontwikkelingen daar niet doorheen?

‘De formatie speelt erg mee, dat is zeker. De kiezer is de formatie meer dan beu. Ik vraag me af of Den Haag dat wel aanvoelt. De afgelopen maanden hebben het aanzien van de politiek geen goed gedaan. Als er niet snel een kabinet komt, neemt het cynisme onder kiezers toe, en zullen de flanken in maart de lachende derde zijn. Terwijl PvdA en GL ondanks een slecht resultaat toch bereid waren om verantwoordelijkheid te nemen, maar er is niet eens geprobeerd er op inhoud uit te komen.’

Hoe zit het in Breda met GroenLinks?

‘In Breda zijn er contacten met GroenLinks, maar het heeft nog niet geleid tot iets concreet. Samenwerking is geen doel op zich. Toen het deze zomer over de formatiefusie ging, miste ik het inhoudelijke verhaal erachter. Op de ledenraad werd het al concreter: samen kunnen we beter strijden voor bijvoorbeeld een hoger minimumloon. Dat overtuigde al beter.’

 


We gaan jongeren overal bij betrekken 

Petra van Lint

Lijsttrekker in Waterland

 


Waarom lijsttrekker?

‘Ik ben in 2019 raadslid geworden, daarvoor was ik 12 jaar duo-raadslid. Als raadslid kun je veel meer voor elkaar krijgen. De huidige fractievoorzitter stopt ermee, dus ik dacht: ik heb er zin in.’

Wat gaan we zien in de campagne?

‘We gaan jongeren overal bij betrekken. Het politieke bestel is te oud, net als de PvdA – zeg ik als 53-jarige. We hebben 2 studenten en een 15-jarige op de kandidatenlijst. Op die laatste kan je natuurlijk nog niet stemmen. Maar je hebt ze wel nodig. Bij klimaatverandering – natuurlijk, omdat dat hun aangaat – maar ook bij zoiets als de bibliotheek. Jongeren lezen geen boek meer, ze halen informatie ergens anders vandaan. Dan moet je de bieb anders inrichten, moderniseren. Daar moet je jongeren bij betrekken.’

Hoe ga je die jongeren betrekken?

‘We hebben veel campagnebijeenkomsten met jongeren gepland, de eerste is al in oktober. Een gaat ook over wonen. Want ook in Waterland zijn woningen nodig. Tijdelijke woningen kunnen een optie zijn, waarna starters weer verhuizen als ze een paar jaar ouder zijn. Maar willen ze dat ook? Dat hoop ik van hen te horen.

Ander onderwerp: de openbare ruimte. Er zijn nog altijd jongeren die van alles kapot maken in bijvoorbeeld onze parken, waarschijnlijk uit verveling. Dus moet je meer aanbieden zodat ze zich niet gaan vervelen. Als je met de raad ruimtelijke ordening bespreekt, hoor je al snel: “Daar is plek voor nog een standbeeld.” Maar raadsleden zijn allemaal 60-plussers. Je moet jongeren ook hier een stem geven. Dan krijg je meer dan de skatebaan.’

Waarom kom je zo op voor de jongeren?

‘Ik ben zelf moeder van een zoon van 13. En ik geef voetbaltraining, op de club spreek ik veel jongeren. Je merkt dat ze iets willen, maar dat ze een roepende in de woestijn zijn. Daarom is het belangrijk om niet alleen landelijk, maar ook lokaal de jongeren bij de discussie betrekken.’

Over landelijke discussies gesproken: hoe staat de samenwerking met GroenLinks?

‘We werken goed samen met GroenLinks, om het linkse geluid in Waterland te kunnen laten horen. We werken wel met aparte lijsten en programma’s. Daarin hebben we gemeenschappelijke speerpunten benoemd, waarmee we ook samen campagne gaan voeren. Dat is een stap. Je moet de mensen laten wennen aan een eventueel samengaan. Na maart al in een fractie? Nee, dat niet.’

Wat wordt een groot lokaal thema?

‘De milieustraat. Die is onlangs verplaatst van Monnickendam naar Purmerend om ruimte te bieden aan een wijk van 600 woningen. Nu willen VVD en CDA de milieustraat terug. Ze pleiten ervoor alsof het een leuk dagelijks uitje is, maar dan lijkt me een mooi café aan de Gouwzee leuker.’


Afbeelding: Arjen van Drunen