Column
Column Jacqueline: Crossen voor de verkeersveiligheid

Tractors, kentekens en APK: zo op het eerste gezicht een logische drie-eenheid. Maar dat is het dus niet. Urenlang heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de vraag of de kentekenplicht en verplichte APK-keuring ook voor tractors moet worden ingevoerd.

Natuurlijk is het geen onderwerp waar je dagelijks bij stil staat. Ik niet althans. Maar sinds de politie tijdens de boerenprotesten aangaf geen boetes te kunnen uitdelen vanwege het ontbreken van kentekens staat het wel op de agenda. En dat is natuurlijk terecht, want het is heel vreemd dat tractors niet net als andere gemotoriseerde voertuigen een kenteken hebben en eens in de zoveel tijd gekeurd worden.

Tractors nemen al lang deel aan het verkeer. Als de plicht roept en de aardappels geoogst moeten worden, gaan ze gewoon de openbare weg op. Tractors houden zich lang niet altijd aan de maximale snelheid van 25 km per uur en er gebeuren veel ongelukken met die dingen. Niet voor niets werd om de verkeersveiligheid te bevorderen in 2015 het tractorrijbewijs verplicht. En toch hoeft de tractor niet aan een APK-keuring onderworpen te worden. De strenge veiligheidseisen die voor auto’s wel gelden, zijn voor die grote en machtige machines blijkbaar niet nodig.

Heel gek en zo snel mogelijk wijzigen dus. Desondanks presteerde de Kamer het om in al haar drukte hier urenlang over te debatteren. Een uitgemaakte zaak was het zeker niet. Het CDA twijfelde, want zo’n kenteken à € 20 en een APK-keuring jaagt de boer maar op kosten. Zeker als er uit die keuring een mankement naar voren komt, kan dat in de papieren lopen. De PVV schreeuwde moord en brand, want het was een dictaat uit Brussel. En inderdaad, Nederland is op de vingers getikt, omdat we dit anders dan andere EU-lidstaten nog steeds niet geregeld hebben. Hulde voor de EU. Tot slot vond de SGP het argument van de politie onzin. Je kan die tractors immers ook staande houden. Op papier misschien, maar wie denkt dat een agent zich met een stopbord wel even voor een aanstormende tractor werpt, is een tikkeltje naïef.

Gelukkig liet de rest van de Kamer zich niet door deze gelegenheidsargumenten van de wijs brengen. Met de PvdA voorop stemde een meerderheid voor de kentekenplicht (helaas wel pas vanaf 2025) en de verplichte APK-keuring voor tractors. Daar stond alleen wel wat tegenover. Tractors mogen ook harder gaan rijden. Voor de veiligheid 40 km per uur. Ze mogen dan immers op de rondweg en niet alleen meer door de dorpsstraat. Of iets dergelijks. De minister had het ook lastig met deze redenatie: ‘Ten aanzien van de snelheidsverhoging die natuurlijk ook onderdeel is van dit pakket, daar is de verwachting ook echt van, en dat delen we ook met VNG en IPO, politie en OM, dat het bij gaat dragen aan de verkeersveiligheid. Juist omdat je, nou ik geloof dat de heer Martels het noemde, de grote snelheidsverschillen er mee uit kunt halen en dat je veel meer lokaal maatwerk kunt leveren doordat je op bepaalde wegen en dan hebben we het weer over veelal de rondweg om een dorpskern heen om die toegankelijk te maken, omdat die voertuigen dan ook sneller mogen gaan rijden.’

Goed, voor de verkeersveiligheid is het dus beter dat tractors, wanneer het kenteken verplicht wordt, gaan crossen op de rondweg. Tenminste als de gemeenteraad het goed vindt.

Afbeelding: Remco Coers | Hollandse Hoogte