Krimp en de verkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur. Die bieden voor alle PvdA-afdelingen een grote uitdaging, maar afdelingen in krimpregio’s kennen...

De politiek terug in de lokale politiek

In de zomer van 2013 zijn het CLB en de WBS op stap geweest door het land. We schoven aan...

Pamflet Jeugdzorg en de lokale PvdA

De jeugdzorg wordt gedecentraliseerd. Vanaf 1 januari 2015 is de lokale overheid verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het Centrum voor Lokaal...

Regeerakkoord – Wat komt er op de gemeenten af.

Welke onderwerpen vanuit het regeerakkoord hebben direct invloed op de taken / gelden van de decentrale overheden. Wat komt er...

Basisverkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2014 (+ nieuwe profiel wethouder en raadslid)

Woensdag 19 maart 2014 (ovb) vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Verkiezingen waarbij we zo sterk mogelijk uit de bus willen komen...

Onderzoeksverslag: Water als Rode Draad

Tijdelijke medewerker van het CLB Giel Theunissen heeft een onderzoek gedaan naar het politieke gehalte van de besluitvorming in het...