Tijdelijke medewerker van het CLB Giel Theunissen heeft een onderzoek gedaan naar het politieke gehalte van de besluitvorming in het bestuur van de waterschappen. Het verslag van dit onderzoek is te vinden in het boekje: Water als Rode Draad.

Erratum:
Blz 36:
De constatering dat in het waterschap De Veluwe de meerjarenbegroting zonder overleg werd aangenomen is niet juist. Er heeft wel overleg over de meerjarenbegroting plaatsgevonden.