Werk & inkomen
Lokaal Bestuur
Catalogus vol lokale en rode ideeën: het basisverkiezingsprogramma is weer af

Catalogus vol lokale en rode ideeën: het basisverkiezingsprogramma is weer af

Tussen kerst en oud & nieuw viel het basisverkiezingsprogramma bij alle afdelingen op de mat. Want hoewel we ons landelijk...

Lokaal Bestuur
Begrotingen onder de loep: met de PvdA in de coalitie geen bezuinigingen op inkomensondersteuning en kinderen in armoede

Begrotingen onder de loep: met de PvdA in de coalitie geen bezuinigingen op inkomensondersteuning en kinderen in armoede

Veel gemeenten staat het water aan de lippen. Het indienen van een sluitende begroting is al jaren geen eenvoudige klus...

Lokaal Bestuur
Waarom het minimumloon naar € 14 per uur moet worden opgehoogd

Waarom het minimumloon naar € 14 per uur moet worden opgehoogd

Het minimumloon is een van de belangrijkste verworvenheden van de verzorgingsstaat en betekent het verschil tussen bestaanszekerheid en armoede. Wie...

Lokaal Bestuur
Hooggespannen verwachtingen, teleurstellende resultaten: vijf jaar decentralisaties

Hooggespannen verwachtingen, teleurstellende resultaten: vijf jaar decentralisaties

Het sociaal domein stagneert, concludeert het SCP. Gemeentelijke regelingen bewerkstelligen niet de resultaten en kostenbesparingen waarop gehoopt werd. Vier lokale...

Lokaal Bestuur
Melkertbanen in een nieuw jasje: met de basisbaan eindelijk een einde aan de uitzichtloosheid van de participatiewet

Melkertbanen in een nieuw jasje: met de basisbaan eindelijk een einde aan de uitzichtloosheid van de participatiewet

Mensen zitten vaak jarenlang in de bijstand. Zonder enig vooruitzicht om eruit te komen en weer aan het werk te...

Lokaal Bestuur
Een baan, maar geen thuis: aantal economisch daklozen groeit

Een baan, maar geen thuis: aantal economisch daklozen groeit

In tien jaar verdubbelde het aantal daklozen tot bijna 40.000 mensen, onder wie duizenden economisch daklozen. Gemeenten zetten in op...