Werk & inkomen
Lokaal Bestuur
BKR-registratie veel te rigide – ‘Flexibeler maken of afschaffen’

BKR-registratie veel te rigide – ‘Flexibeler maken of afschaffen’

De BKR-registratie kan mensen die schulden hadden nog jaren dwars zitten. Hein Kuiken, Merle Brüning en Sarah Reitema zitten er met hun neus bovenop. Zij vinden het voorstel de registratietermijn naar drie jaar te verkorten onvoldoende. Kuiken ziet meer in op maat gesneden hulp, Brüning pleit voor een ander systeem en ook van Reitema kan de BKR verdwijnen.

Handreiking
Handreiking: Hoe je lokaal armoede en schulden kan bestrijden

Handreiking: Hoe je lokaal armoede en schulden kan bestrijden

Stress, onzekerheid, niet mee kunnen doen: de gevolgen van armoede en schulden zijn vaak veel ingrijpender dan alleen financieel. Gelukkig...

Lokaal Bestuur
‘Taken sociaal domein terug naar Rijk’

‘Taken sociaal domein terug naar Rijk’

Hoeveel hulp een inwoner krijgt die afhankelijk is van voorzieningen, hangt af van de gemeente waarin hij woont. Daaraan moet een einde komen. Kitty Jong pleit ervoor taken terug te geven aan het Rijk. Hoe ziet zij dat precies voor zich? En hoe reageren wethouder Hanneke Stengs en werkbedrijfdirecteur Yasin Torunoglu?

Lokaal Bestuur
Het werkt: basisbaan biedt langdurig werklozen perspectief

Het werkt: basisbaan biedt langdurig werklozen perspectief

Onbemiddelbare werkzoekenden bestaan niet. Een pilot met basisbanen in Tilburg laat zien dat het ‘afschrijven’ van mensen onterecht is. In Groningen is de basisbaan structureel ingevoerd, in Hengelo bereidt de PvdA een motie voor. Overal krijgt het fenomeen een lokale twist. Dat werkt. Stefan Jansen, Irene Huitema en Vincent ten Voorde over hun ervaringen en doel.

Lokaal Bestuur
‘Mogelijkheid verruiming kwijtscheldingsgrens is eerste stap’

‘Mogelijkheid verruiming kwijtscheldingsgrens is eerste stap’

De gemeenteraad en het college van Utrecht wilden wel, maar toen het initiatiefvoorstel van GroenLinks en de PvdA was aangenomen,...

Lokaal Bestuur
‘Laaggeletterdheid geen sexy onderwerp, wel ontzettend belangrijk’

‘Laaggeletterdheid geen sexy onderwerp, wel ontzettend belangrijk’

Nederland telt 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Deze laaggeletterdheid...