Werk & inkomen
Lokaal Bestuur
Het werkt: basisbaan biedt langdurig werklozen perspectief

Het werkt: basisbaan biedt langdurig werklozen perspectief

Onbemiddelbare werkzoekenden bestaan niet. Een pilot met basisbanen in Tilburg laat zien dat het ‘afschrijven’ van mensen onterecht is. In Groningen is de basisbaan structureel ingevoerd, in Hengelo bereidt de PvdA een motie voor. Overal krijgt het fenomeen een lokale twist. Dat werkt. Stefan Jansen, Irene Huitema en Vincent ten Voorde over hun ervaringen en doel.

Lokaal Bestuur
‘Mogelijkheid verruiming kwijtscheldingsgrens is eerste stap’

‘Mogelijkheid verruiming kwijtscheldingsgrens is eerste stap’

De gemeenteraad en het college van Utrecht wilden wel, maar toen het initiatiefvoorstel van GroenLinks en de PvdA was aangenomen,...

Lokaal Bestuur
‘Laaggeletterdheid geen sexy onderwerp, wel ontzettend belangrijk’

‘Laaggeletterdheid geen sexy onderwerp, wel ontzettend belangrijk’

Nederland telt 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Deze laaggeletterdheid...

Lokaal Bestuur
Toegankelijker maken minimaregelingen – ‘Dat is in ieder geval minder bureaucratie’

Toegankelijker maken minimaregelingen – ‘Dat is in ieder geval minder bureaucratie’

Bijstandsgerechtigden raken verstrikt in een woud van bureaucratie als ze op zoek gaan naar regelingen waar ze recht op hebben....

Lokaal Bestuur
Limburgse PvdA-afdelingen samen ten strijde tegen armoede

Limburgse PvdA-afdelingen samen ten strijde tegen armoede

Armoede en achterstanden spelen Limburg parten. Na een bijeenkomst voor lokale en provinciale PvdA-bestuurders en politici eind vorig jaar in...

Lokaal Bestuur
Alleen forse verhoging minimumloon zet zoden aan de dijk

Alleen forse verhoging minimumloon zet zoden aan de dijk

Alle seinen staan op rood. Voor de zomer riep de Commissie Sociaal Minimum minister Schouten op om nog dit jaar...