Handreiking
Handreiking: De Wmo

De PvdA staat voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen, waar je zo lang mogelijk in je eigen vertrouwde omgeving kan wonen, en waar je de hulp en ondersteuning krijgt die je nodig hebt. De PvdA staat voor een veilig thuis. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een belangrijk instrument om dit voor elkaar te krijgen. Helaas is de Wmo enorm ingewikkeld. Daarom heeft het Centrum voor Lokaal Bestuur deze handreiking voor raadsleden en wethouders geschreven.

In het eerste deel van de handreiking lees je wat de Wmo is. Hoe zit de wet in elkaar? Welke verplichtingen hebben gemeenten in het kader van de Wmo? En hoe vul je de wet sociaal-democratisch in? In het tweede deel duiken we dieper de praktijk in aan de hand van verschillende taken die uit de Wmo voortvloeien, met goede voorbeelden en praktische politieke instrumenten.


AfbeeldingFrank Muller | ANP