Nieuws uit de Tweede Kamer
GGZ nog verder overbelast

De coronacrisis blijft het werk in de Tweede Kamer overheersen. Op een enkele uitzondering na gaan alle debatten over corona. Senior beleidsmedewerker Ton Langenhuyzen geeft een kleine bloemlezing.

Langere wachtlijsten GGZ

De wachtlijsten in de GGZ zijn door het wegvallen van face-to-face zorg, dagbesteding en sociaal contact tijdens de coronacrisis nog verder opgelopen. Exacte cijfers ontbreken, maar Kamerlid Attje Kuiken wees de staatssecretaris van VWS op het feit dat veel hulporganisaties aangeven, dat de coronacrisis grote impact heeft gehad op deze kwetsbare groep.

Al voor deze crisis verkeerde de toegang tot specialistische psychische zorg in zwaar weer. Kuiken pleit daarom voor bovenregionale samenwerking en doorzettingsmacht om specialistische zorg voor iedereen met complexe problematiek toegankelijk te maken. Het mag niet langer uitmaken in welke regio je woont. Net als bij andere zorgtakken moet er een centrum komen, waar de expertise om deze specialistische hulp te leveren, beschikbaar is.

Ook wordt er te weinig gedaan voor de dak- en thuislozen

Daarnaast is er door de coronacrisis een grote toestroom van dak- en thuislozen op gang gekomen. Vorig jaar al schrok de staatssecretaris enorm van het feit, dat het aantal daklozen was verdubbeld sinds 2009. Toch blijft ingrijpende verandering nog altijd uit, constateerde Kuiken. Juist nu er een periode van oplopende werkloosheid dreigt, is snelle actie geboden. De doorstroom vanuit de opvang moet op gang worden gebracht om de instroom van nieuwe daklozen (veilig en gezond) aan te kunnen.

Wmo na tijdelijke stopzetting gewoon door

Dagblad De Gelderlander meldde kortgeleden dat de gemeente Montferland de indicatie in wilde trekken van ouderen en mensen met een beperking, die huishoudelijke hulp weigerden uit angst voor corona. Een kwestie van ‘als nu die hulp niet nodig hebt, dan straks ook niet’. Reden voor Kamerlid John Kerstens om de minister Hugo de Jonge om opheldering te vragen.

Want dat hulpbehoevende en kwetsbare mensen in deze tijd uit angst voor besmetting tijdelijk afzien van de huishoudelijke hulp is meer dan begrijpelijk en zou natuurlijk nooit mogen resulteren in het permanent stopzetten van de Wmo-ondersteuning. De minister was dat met hem eens. Gemeenten moeten de keuze van mensen om tijdelijk geen ondersteuning vanuit de Wmo te willen respecteren: ‘De noodzaak van en behoefte aan ondersteuning is reeds door de gemeente in kaart gebracht en vastgesteld. Het feit dat cliënten onder deze omstandigheden eraan twijfelen of het verstandig is om de huishoudelijke hulp te laten komen en uiteindelijk besluiten tijdelijk af te zien van deze ondersteuning, verandert daar niets aan.’

Tijdelijk stoppen met de huishoudelijke hulp mag geen permanente gevolgen hebben

In zijn antwoorden aan Kerstens wees hij ook op de mogelijkheid om de ondersteuning desnoods in een aangepaste vorm aan te bieden. Gelukkig zag ook Montferland inmiddels in dat het te ver ging om de Wmo-ondersteuning in te trekken als mensen daar even geen gebruik van wilden maken. Het antwoord op de vraag van Kerstens of de minister de handelwijze van de gemeente Montferland passend vond, was kort, maar krachtig: ‘Nee’. Gelukkig zijn er geen andere gemeenten die dreigden met het stopzetten van de Wmo-ondersteuning.

 

Afbeelding:  Phil Nijhuis | Hollandse Hoogte

ton langenhuyzen

Contactgegevens:

T: 070-3182792
E: [email protected]