Lokaal Bestuur
Gemeentelijke zorgverzekering voor iedereen klinkt leuk, maar is het dat ook?

Veel gemeenten bieden een zorgverzekering aan. Normaal gesproken zijn deze dan wel slechts voor een specifieke groep beschikbaar. Rotterdam heeft er recent voor gekozen een polis aan te bieden die voor alle inwoners toegankelijk is. Niet alleen is de premie betaalbaar (minima krijgen een premiebijdrage van € 120) en het pakket breed, ook het eigen risico is maar € 50. Maar is dit nou wel een goed idee?

We willen hiermee zorgmijdend gedrag voorkomen

portret balwantsinghNarsingh Balwantsingh

Raadslid in Rotterdam

Waarom is deze zorgpolis in Rotterdam ingevoerd?

‘Er is een grote groep mensen die moeite heeft om zorgkosten te betalen. Chronisch zieken, die steeds tegen een hoog eigen risico aanlopen bijvoorbeeld. Dat leidt tot zorgmijdend gedrag. De angst voor kosten nemen wij weg door een tegemoetkoming in het eigen risico te betalen.’

Maar deze verzekering staat toch ook open voor mensen die niet bij de minima behoren?

‘Er zijn twee VGZ-Rotterdam pakketten. De ene is voor mensen met een hoge zorgconsumptie en de ander is voor reguliere zorgconsumptie, waar ook lagere vergoedingen voor gelden.’

Kost het de gemeente niet nodeloos veel geld voor groepen die het niet echt nodig hebben?

‘Dat is een goede vraag. We doen het nu voor iedereen: gelijke monniken gelijke kappen. Maar misschien moet je in de toekomst ook naar draagkracht kijken. Dat is zeker een mogelijkheid.’

Wat kost het plan voor de gemeente?

‘Dat durf ik niet precies te zeggen. Er is € 6 miljoen voor begroot en de gemeente legt € 10 per verzekerde bij.’

Kunnen we in Den Haag een vervolg verwachten op dit plan?

‘Ik weet niet of er landelijk interesse is, daar hebben we nog niet over gesproken.’

Een schot hagel en het kost ook nog eens veel geld 

portret geerdinkJorien Geerdink

Raadslid in Almelo

Wat vind je van het Rotterdamse plan?

‘Ik denk dat het weinig uithaalt. Je hebt dan wel een breed pakket, maar elders kan ik echt een zelfde soort verzekering krijgen voor hetzelfde geld. Ik heb wat verzekeringen vergeleken met de Rotterdamse en dan zie je dat een reguliere verzekering net zo duur is. Als je het eigen risico erbij rekent en het vergelijkt met bijvoorbeeld DSW, dan kom je zelfs nog iets goedkoper uit. VGZ, waar Rotterdam mee samenwerkt, is natuurlijk niet de goedkoopste aanbieder. In Almelo hebben we eveneens een collectieve verzekering en ook die is duurder dan een reguliere.’

Hoe kan dat?

‘Het eigen risico dat je in Rotterdam op papier minder hoeft te betalen, betaal je in de maandelijkse bijdrage alsnog. In totaal ben je gewoon net zoveel of zelfs meer kwijt. Het lijkt dus alsof je veel doet voor de minima, maar ik betwijfel het. Wie maak je hier blij mee? De zorgverzekeraar wellicht, omdat die minder administratief gedoe krijgt?’

Als de collectieve verzekering eigenlijk te duur is, kun je daar dan niet op ingrijpen?

Ik heb het wel eens geopperd, maar we hebben hier een rechts college, dus dat schiet niet erg op. Ze zeggen dat ze veel aan armoede willen doen, maar echt kijken naar wat mensen aan het eind van de maand overhouden gebeurt niet. Terwijl iemand met problemen natuurlijk ook bijvoorbeeld een ondernemer kan zijn die het moeilijk heeft. Ze hebben er gewoon geen interesse in.’

Wat zou je wél kunnen doen om de Rotterdamse doelstellingen te bereiken?

‘Ik denk dat je vooral meteen moet ingrijpen als iemand in de problemen komt met zorg-, woon- of andere betalingsachterstanden. Spreek dus af met woningbouwvereniging, zorgverzekeraar en belastingdienst dat de gemeente mag ingrijpen als er betalingsachterstanden optreden. Je moet dan natuurlijk wel eerst toestemming vragen aan de persoon in kwestie: die moet wel willen dat er contact wordt opgenomen.’

Hoe ziet dat ingrijpen er dan uit?

‘Dat moet maatwerk zijn. Alleen dan heeft het zin. Want kijk naar Rotterdam: daar is het én niet goedkoper én het is in feite een schot hagel, die óók nog eens veel geld kost.’

De kern is dat je minima en mensen met een grote zorgbehoefte extra ondersteund

portret haaghMiriam Haagh

Wethouder in Breda

Wat vind je van het idee van een gemeentelijke zorgverzekering voor iedereen?

‘Ik vind dat Rotterdam het vooral heel mooi verkoopt. Elke zorgverzekering is immers beschikbaar voor iedereen. Wat relevant is, is hoeveel de gemeente bijdraagt als korting op de verzekering. En dan zie je, terecht overigens, dat de gemeente alleen bijdraagt aan verzekeringen voor minima en de hogere inkomens alleen wat korting vanuit de verzekeraar krijgen. Maar dat is bij veel andere collectieve regelingen ook het geval. Wat ik vooral belangrijk vind, is dat je heel goed kijkt of mensen met een kleine beurs en een grote zorgbehoefte goed verzekerd zijn. Dat moet de kern zijn en dat is ook wat wij als gemeente Breda doen.

Wij hebben net als veel gemeenten al heel lang een collectieve ziektekostenverzekering voor de minima. Als gemeente dragen we daar fors aan bij. Daarnaast hebben we nog een extra collectieve verzekering voor mensen met een inkomen tot 130% van het minimum die hoge zorgkosten hebben. Denk aan chronisch zieken en gehandicapten. Voor die groep lossen we het eigen risico ook helemaal in.’

Via welke aanbieder doen jullie dat?

‘Bij ons loopt dat allemaal via CZ. Met hen hebben we al veel langer de collectieve ziektekostenverzekering en ze denken goed mee. Dat nieuwe product voor chronisch zieken en gehandicapten hebben we dan ook samen ontwikkeld. We houden nauwgezet in de gaten of we nog steeds het beste en goedkoopste product hebben. Maar per saldo doen wij dus meer dan alleen die € 120 die Rotterdam bijdraagt. Voor ons minimapakket dragen we jaarlijk € 192 bij. Bij het uitgebreide pakket voor chronisch zieken en gehandicapten zelf € 432 per jaar. Dat doen we grotendeels via het dekken van het eigen risico.’

Jullie doen dus meer.

‘We hebben ook nog een ondersteuningsfonds voor mensen, die bij een andere verzekeraar zitten, maar door hun ziektebeperkingen hogere zorgkosten hebben dan ze vergoed krijgen. Mensen zijn dus niet verplicht zich bij CZ aan te sluiten. We willen uiteindelijk dat iedereen goed verzekerd is.’

Een gemeentelijke zorgverzekering die ook voor hogere inkomens toegankelijk is acht je dus niet nodig?

‘Inderdaad. Het is wat mij betreft een gemeentelijke taak om minima te ondersteunen in hun zorgvraag, niet de mensen die het ook zelf kunnen betalen. En: we moeten het ook als gemeente kunnen blijven betalen. We zien dat de vraag naar die collectieve ziektekostenverzekering voor chronisch zieken en gehandicapten heel erg toeneemt. De vraag is dus of het voor ons wel financieel houdbaar is.’

 

Afbeelding: Jaco Klamer | Hollandse Hoogte