Lokaal Bestuur
De schoonmaaksubsidie voor rijken via de bijzondere bijstand omzeilen?

Afgezien van minister Hugo de Jonge lijkt iedereen wel klaar met het abonnementstarief in de Wmo. Het liefst wordt de schoonmaaksubsidie voor de rijken morgen afgeschaft. Maar nu dat niet lijkt te gebeuren, zoeken verschillende gemeenten in navolging van Oldenzaal naar alternatieven. In Oldenzaal wil het college van B&W met steun van de raad de huishoudelijke hulp nu onderbrengen in de bijzondere bijstand. Op die manier kunnen alleen nog ouderen met een inkomen tot 130% van het minimum de huishoudelijke hulp vergoed krijgen.

Klinkt als een goede tussenoplossing, maar is het dat ook? Want door de huishoudelijke hulp onderdeel van de inkomensondersteuning in de bijzondere bijstand te maken, verdwijnen de ouderen met hogere inkomens uit het zorgtraject, terwijl het ook voor hen belangrijk is dat ze in beeld blijven van de gemeente.

Daarom ditmaal de stelling: de huishoudelijke hulp hoort thuis in het zorgpakket, dus het onderbrengen in de bijzondere bijstand is geen goed idee. De enige oplossing is dan ook een inkomenstoets voor de eigen bijdrage in de Wmo.

Eens met de stelling 

portret_van_haalen.jpegWil van Haalen

Raadslid in Eindhoven

‘Ik ben het eens met de stelling. De huishoudelijke hulp hoort inderdaad thuis in het zorgpakket, dus het onderbrengen in de bijzondere bijstand lijkt me geen goed idee. Ook vermogende mensen met een beperking hebben recht op de zorg van de Wmo. Daarom ben ik voor de inkomenstoets voor de eigen bijdrage in de Wmo. Zo zorg je ervoor dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Iedereen kan dan de hulp krijgen die nodig is, zonder dat de solidariteit onder druk komt te staan.’

‘De optie Oldenzaal lijkt mij de beste’ 

portret_heesbeen.jpegRonald Heesbeen

Fractievoorzitter in Heusden

‘De schoonmaaksubsidie voor de rijken hoort niet te bestaan, maar de genoemde inkomenstoets levert volgens mij extra bureaucratie op. Daarom lijkt de optie Oldenzaal mij de beste: dat is voor de gemeente makkelijker en voor de inwoners duidelijker.

Het argument dat de gemeente op die manier mensen uit het oog verliest, vind ik niet per se sterk. Ten eerste, omdat mensen die in de knel komen altijd zelf de gemeente kunnen informeren. Ten tweede, omdat huishoudsters gezien de strenge privacywetgeving toch niet zomaar dingen mogen melden, behalve als de mensen zelf akkoord gaan. Maar dat brengt ons terug bij “ten eerste”. En ten derde: als die “+130%-groep” voorheen de weg naar de schoonmaaksubsidie kon vinden is de toekomstige weg naar het zorgloket vast ook vindbaar.’

Inkomenstoets in de Wmo zeker een goed idee 

portret_alberts.jpgJan Alberts

Raadslid in Ouder-Amstel

‘In tegenstelling tot veel andere gemeenten is de begroting van Ouder-Amstel formeel nog niet vastgesteld. De oorzaak daarvan zal menigeen bekend in de oren klinken: een grove overschrijding van de kosten in de jeugdzorg en te weinig compensatie voor de gemaakte corona-uitgaven. Daarom wordt momenteel de algemene reserve aangesproken en zijn we op zoek naar mogelijke bezuinigingsoplossingen om de begroting sluiting te maken. Daarom is de inkomenstoets in de Wmo interessant. Ik heb het inmiddels ingediend. We gaan zien wat het college ermee doet.’

Een inkomenstoets is het meest eerlijk 

portret_keizer.jpgMonica Anthonijsz-Keizer

Raadslid in Den Helder

‘Huishoudelijke hulp is formeel inderdaad een vorm van zorg. Als dat uit de bijzondere bijstand moet komen lopen bovendien die kosten weer op, terwijl daar het geld ook niet tegen de plinten klotst. Uiteindelijk is de inkomenstoets binnen Wmo zelf dan wel de meest eerlijke vorm. 

Het is goed dat de discussie over het abonnementstarief, maar hopelijk ook de noodzaak voor meer beleidsvrijheid voor gemeenten wordt aangezwengeld. Natuurlijk moeten we als gemeente daarnaast ook wel uitleg blijven geven over de wijze, waarop er wordt geïndiceerd en vooral over waar de Wmo voor is bedoeld. Geen strakke lijn, maar per persoon bekijken wat er nodig is.’

 

Afbeelding: Ton Toemen | ANP