De komende maanden besteden we in Lokaal Bestuur extra aandacht aan verschillende oorzaken van de groeiende gezondheidsverschillen. Inmiddels leven hoogopgeleide mensen met een goedbetaalde baan niet alleen zeven jaar langer dan laagopgeleide mensen met een lager inkomen, maar ook tot 19 jaar (!) in betere gezondheid. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze kloof kleiner wordt en dat iedereen kan genieten van een gezonde oude dag?

·        In het eerste artikel van deze reeks lees je hoe het verbeteren van de woonomstandigheden en leefomgeving niet alleen voor gezondere, maar ook voor gelukkigere inwoners zorgt

·        Het tweede artikel gaat over de ingewikkelde balanceeract tussen betutteling, de ‘vrije’ keuze en het stimuleren van gezond eten