Lokaal Bestuur
Een beknopt overzicht van wat er de komende weken op je af komt

De campagne is nog maar net afgesloten, de uitslag nog nauwelijks verwerkt en toch moet je meteen weer door. Als het goed is heb je als nieuw gekozen raadslid je zetel aanvaard. Daarmee is de weg vrijgemaakt naar je installatie. Allereerst gefeliciteerd. Ook de commissieleden onder jullie wensen we alle succes, al word je dan meestal pas in een latere vergadering officieel benoemd.


Er komt de komende tijd nogal wat op je af. Zowel in de partij (de onderhandelingen, de overdrachtsgesprekken, de afstemming met de afdeling en de leden), in de samenleving (als nieuw raadslid willen veel organisaties/bewonersgroepen en belangenorganisaties graag met je in contact komen en andersom ook) en in de gemeente. Alleen het doorgronden van het systeem van de raadsinformatie is al een klus op zich. In dit beknopte artikel zetten we kort op een rijtje wat er de komende weken op je af komt en hoe de PvdA, het CLB en je fractiegenoten je daarin kunnen helpen.

Inwerkprogramma van de gemeente

Wanneer je al wat ervaring, omdat je bijvoorbeeld eerder al commissielid bent geweest of omdat je een poosje met de fractie hebt meegelopen, weet je waarschijnlijk ongeveer wat je te wachten staat. In de meeste gemeenten wordt direct na de installatie gestart met een inwerkprogramma. Als raadslid krijg je dan een introductie over je taak en rol, en hoor je wat de belangrijkste domeinen en onderwerpen die bij jou spelen zijn. Vaak zijn er ook onderdelen buiten het gemeentehuis in opgenomen, zoals een kennismaking met het maatschappelijk middenveld. Sommige gemeenten werken met overdrachtsdocumenten, anderen alleen met bijeenkomsten.

Na het inwerkprogramma weet je wat er in de gemeente speelt

Dit zijn politiek neutrale bijeenkomsten of documenten, die meestal onder verantwoordelijkheid van de griffie vallen en worden uitgevoerd door de ambtelijke organisatie. Het werkprogramma is nuttig om er snel achter te komen wat er speelt in je eigen gemeente. Maar de politieke scholing krijg je er niet. Daarbij kan je terugvallen op de partij.

Nieuwe fractie

Allereerst is daar de fractie. Je maakt er nu echt onderdeel van uit, maar de komende tijd zal ook voor je fractiegenoten hectisch zijn. De kans is groot dat de fractie sterk veranderd is en dat oudgedienden plaats hebben gemaakt voor nieuwe mensen (naast jijzelf natuurlijk). Dat betekent dat je elkaar weer opnieuw moet leren kennen, en ook dat de onderwerpen en woordvoerderschappen opnieuw verdeeld kunnen worden.

Ook voor je fractiegenoten is het een hectische tijd

Ondertussen wordt er in de meeste gemeenten druk onderhandeld over de coalitievorming en speelt de vraag of en onder welke condities de PvdA daarvan deel uit zou kunnen maken. Dit trekt zijn wissel op de fractie en zorgt voor een bepaalde dynamiek. Gelukkig sta je er nooit alleen voor. Dat is het voordeel van de PvdA.

Wibautleergang bijna van start

Voor nieuwe raads- en commissieleden starten we op 2 april met de Wibautleergang. In vier bijeenkomsten duiken we vanuit het gedachtengoed van de sociaal-democratie in de onderwerpen wonen en RO, het sociaal domein, werk, en veiligheid om deze politiek in te kleuren. Daarin is de Wibautleergang echt uniek. In tegenstelling tot alle andere informatie en ondersteuning, die je wordt aangeboden, is die van de PvdA per definitie rood gekleurd.

Ook op alle andere facetten kun je een beroep op ons doen. Wil je sparren over de onderhandelingen? Wil je meer weten over de transitievisie warmte? Wil je meer weten over de mogelijkheden om energiearmoede te bestrijden? Het CLB voorziet in die informatie en kan je in contact brengen met deskundige partijgenoten die nog veel meer weten.

Het CLB helpt je politiek op weg, om te beginnen met de Wibautleergang

Als nieuw raadslid krijg je het druk. Ongetwijfeld is dat in de kandidaatstelling ook vaak tegen je gezegd. Gemiddeld genomen besteedt een raadslid 16 uur aan het raadslidmaatschap. En als je moeite hebt met het stellen van grenzen is 30 uur ook normaal. Dat betekent dat je keuzes moet maken. Zeker in een kleinere fractie is het niet altijd mogelijk om alles te kunnen doen wat je zou willen. Daarbij ondersteunen we je als CLB met hulpmiddelen om je eigen werkplan te maken, waarbij rekening wordt gehouden met de vierjarencyclus van de gemeenteraad.

Ben je al zover dat je een motie wilt opstellen? In onze motiedatabank zitten voorbeelden en kom je er niet uit: mail ([email protected]) of bel ons (070- 2629720) en wij kijken met je mee.

Alles voor een vliegende start.


Bijschrift afbeelding: Sandra Doevendans tijdens haar beëdiging als raadslid in Amsterdam

Afbeelding: Lex van Lieshout | ANP