Lokaal Bestuur
Een beknopt overzicht van wat er de komende weken op je af komt

De campagne is nog maar net afgesloten, de uitslag nog nauwelijks verwerkt en toch moet je meteen weer door. Als het goed is heb je als nieuw gekozen Statenlid of lid van het waterschapsbestuur je zetel aanvaard. Daarmee is de weg vrijgemaakt naar je installatie. Allereerst gefeliciteerd. Ook de commissieleden onder jullie wensen we alle succes, al word je dan meestal pas in een latere vergadering officieel benoemd.


Er komt de komende tijd nogal wat op je af. Zowel in de partij (de onderhandelingen, de overdrachtsgesprekken, de afstemming met het gewest en de leden), in de samenleving (als nieuw Statenlid of lid van het waterschapsbestuur willen organisaties en belangenorganisaties graag met je in contact komen en andersom ook), en in de provincie en waterschappen. Alleen het doorgronden van het systeem van de Staten- of de informatie van het waterschap is al een klus op zich. In dit beknopte artikel zetten we kort op een rijtje wat er de komende weken op je af komt en hoe de PvdA, het CLB en je fractiegenoten je daarin kunnen helpen.

Inwerkprogramma

Wanneer je al wat ervaring, omdat je bijvoorbeeld eerder al commissielid bent geweest of omdat je een poosje met de fractie hebt meegelopen, weet je waarschijnlijk ongeveer wat je te wachten staat. In de meeste provincies en waterschappen wordt direct na de installatie gestart met een inwerkprogramma. Je krijgt dan een introductie over je taak en rol, en hoor je wat de belangrijkste taken en onderwerpen zijn. Vaak zijn er ook onderdelen buiten het provinciehuis of waterschap in opgenomen. Sommige provincies en waterschappen werken met overdrachtsdocumenten, anderen alleen met bijeenkomsten.

Na het inwerkprogramma weet je wat er in je provincie of waterschap speelt

Dit zijn politiek neutrale bijeenkomsten of documenten, en worden uitgevoerd door de ambtelijke organisatie. Het werkprogramma is nuttig om er snel achter te komen wat er speelt in je eigen provincie of waterschap. Maar de politieke scholing krijg je er niet. Daarvoor kan je terugvallen op de partij.

Nieuwe fractie

Allereerst is daar de fractie. Je maakt er nu echt onderdeel van uit, maar de komende tijd zal ook voor je fractiegenoten hectisch zijn. De kans is groot dat de fractie sterk veranderd is en dat oudgedienden plaats hebben gemaakt voor nieuwe mensen (naast jijzelf natuurlijk). Dat betekent dat je elkaar weer opnieuw moet leren kennen, en ook dat de onderwerpen en woordvoerderschappen opnieuw verdeeld kunnen worden.

Ondertussen wordt er in de meeste provincies en waterschappen druk onderhandeld over de coalitievorming en speelt de vraag of en onder welke condities de PvdA daarvan deel uit zou kunnen maken. Dit trekt zijn wissel op de fractie en zorgt voor een bepaalde dynamiek. Gelukkig sta je er nooit alleen voor. Dat is het voordeel van de PvdA.

PS en WS-leergang bijna van start

Voor nieuwe waterschaps-, Staten- en commissieleden starten we op zaterdag 15 april met de PS en WS-leergang. In twee bijeenkomsten (digitaal op 15 april en 13 mei fysiek in Utrecht) gaan we vanuit het gedachtengoed van de sociaal-democratie in op de kerntaken van de provincies en de waterschappen. Denk aan wonen, openbaar vervoer, stikstof, landbouw en waterpeil, maar ook de vraagstukken rondom integriteit en ondermijning. Daarbij ligt de nadruk echt op het politieke. Hoe verwezenlijk je de PvdA-idealen bij deze onderwerpen? Met die rode focus is onze leergang echt uniek. Dat geldt ook voor de op maat gesneden instrumenten over de urgente politieke kwesties in het middenbestuur, die we met je gaan delen.

Sparren

Ook buiten de PS- en WS-leergang staan we voor je klaar en kunnen we je ondersteunen in alle facetten van het politieke ambacht. Wil je sparren over de onderhandelingen? Wil je meer weten over de landbouw en de stikstof? Wil je meer weten over de woondeals? Het CLB voorziet in die informatie en kan je in contact brengen met deskundige partijgenoten, ook uit de andere bestuurslagen, die nog veel meer weten.

In onze motiebank vind je voorbeelden over alle relevante thema’s in het middenbestuur van je collega-Statenleden en waterschappers. Uiteraard kan je daarin ook je eigen moties en schriftelijke vragen delen, want ook hier geldt: samen bereiken we meer.

Fractietraining

Als nieuw lid van de Staten of het waterschap krijg je het druk. Ongetwijfeld is dat in de kandidaatstelling ook vaak tegen je gezegd. 16 uur is het al snel en als je moeite hebt met het stellen van grenzen is 30 uur ook normaal. Dat betekent dat je keuzes moet maken. Zeker in een kleinere fractie is het niet altijd mogelijk om alles te kunnen doen wat je zou willen. Daarbij ondersteunen we je als CLB met hulpmiddelen om je eigen werkplan te maken, dat kan ook met een teamtraining speciaal voor je eigen fractie.

Alles voor een vliegende start.


Heb je nog vragen of suggesties? Mail ([email protected]) of bel ons (070- 2629720) en wij denken met je mee.


Afbeelding: Robin van Lonckhuijsen | ANP