In het aprilnummer van S&D, het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting, is veel aandacht voor lokale en regionale politiek. Marije van den Berg en Geerten Boogaard schrijven over regionale samenwerkingsverbanden, Quirijn Lennert van den Hoogen schrijft over (lokaal) cultuurbeleid in tijden van corona en Nils Nijdam bespreekt drie afwegingen voor het sociaal domein.


Democratisch tekort regionale samenwerkingsverbanden

Onderzoeker/adviseur democratische kwaliteit Marije van den Berg en hoogleraar decentrale overheden Geerten Boogaard schrijven dat gemeenteraden maar moeilijk grip krijgen op de vele regionale samenwerkingsverbanden die er zijn. Dat leidt volgens het tot een pijnlijk gebrek aan democratische legitimiteit. Volgens de auteurs kan een oplossingen zijn om het aantal samenwerkingsverbanden terug te dringen en meer taken bij de provincie te beleggen. En wellicht ontkomen we volgens hen uiteindelijk niet aan een extra democratisch gekozen regionale bestuurslaag.

Lees hier het hele artikel: Geen democratie zonder politiek, ook niet in de regio’s.

Samenwerking tussen landelijke kunstinstellingen en lokaal cultuurtalent

De culturele sector bestaat uit grotendeels gescheiden werelden: commercieel of gesubsidieerd, landelijk of lokaal, toptalent of amateurniveau. En sinds kort ook live of online. Lokale politiek kan die verschillen overbruggen door verbindingen te leggen tussen gesubsidieerde cultuur en rijksinstellingen enerzijds en de cultuur ‘van om de hoek’ en lokaal talent anderzijds. Maar dan moeten provincies en gemeenten daarvoor wel de middelen krijgen.

Lees hier het hele artikel: Cultuurbeleid in Tijden van corona

Afwegingen voor het sociaal domein

Bestuurskundige en jurist Nils Nijdam promoveerde eind 2020 op een proefschrift over gemeentelijke sturing op de drie decentralisaties in het sociaal domein. Nijdam onderscheidt drie afwegingen voor de toekomst van het sociaal domein; veerkracht versus verantwoordelijkheid, decentralisatie versus deconcentratie en invulling versus uitvoering. Het is tijd om te stoppen met praten over ‘eigen kracht’ en ‘participatie’ en meer werk te maken van de uitvoering: goede zorg en begeleiding naar werk voor inwoners die dat nodig hebben.

Lees hier het hele artikel: Gemeenten hebben meer geld en vrijheid nodig

Je kunt je hier inschrijven voor de nieuwsbrief van de WBS om publicaties en nieuwsberichten van het wetenschappelijk instituut van de PvdA direct in je mail te ontvangen.