Nieuws uit de Tweede Kamer
Het recht om buiten werktijd onbereikbaar te zijn

Nu de formatie een beetje op gang komt en het demissionaire kabinet vooral op de winkel past, ligt het inhoudelijk een beetje stil in de Kamer. Maar dat betekent niet dat onze Kamerleden duimen draaien. Senior beleidsmedewerker Ton van Langenhuyzen over het recht om niet bereikbaar te zijn en een omstreden elektriciteitskabel op Schiermonnikoog. 


Telefoon uit, laptop dichtgeklapt

Nee, onze Kamerleden willen zich niet onbereikbaar maken. Hooguit willen zij dat hun medewerkers op gezette tijden onbereikbaar worden. Wat is er aan de hand? Niet alle werkgevers zijn in staat om te respecteren dat hun personeel buiten werktijd niet hoeft te werken. De grens tussen werk en privé wordt niet altijd in acht genomen. En dat is in deze coronatijd, waar veel mensen thuis moeten werken, een steeds groter probleem aan het worden.

Sommige werkgevers respecteren de vrije tijd van hun werknemers niet

Gijs van Dijk trekt zich dat aan. Het hoeft weliswaar niet altijd een probleem te zijn om ook buiten werktijd bereikbaar te zijn, maar toch zijn er veel mensen die daar wel last van ondervinden en zelfs burn-out-klachten ontwikkelen. Van Dijk presenteerde daarom afgelopen week een initiatiefwet die regelt dat er afspraken moeten worden gemaakt over de bereikbaarheid buiten kantooruren. Want zoals hij dat zegt: ‘Je moet die telefoon of laptop na een dag werken ook gewoon even kunnen wegleggen.’

Ook windenergie op zee niet onomstreden

Windenergie is voor de toekomst van onze energievoorziening van groot belang. We willen immers van de vervuilende fossiele energie af. Om de CO2-uitstoot drastisch terug te kunnen brengen zet Nederland groot in op windenergie. Omdat de ruimte op het land beperkt is en het draagvlak voor windmolens op land nog kleiner, moeten grootschalige windmolenparken op zee fors gaan bijdragen aan de transitie van fossiele naar duurzame energie.

Maar ook de plaatsing van windmolens op zee kan problemen opleveren. Dat zien we bij Schiermonnikoog. Om de elektriciteit van een windmolenpark ten noorden van het eiland naar de bestemming in de Eemshaven te brengen, moet een flinke kabel door het UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee worden gelegd. Het plan is om die zelfs dwars over het eiland te laten lopen. Met mogelijk schadelijke gevolgen voor de natuur op het eiland. 

Bewoners en gemeente willen de kabel niet dwars over het eiland

Joris Thijssen en Gijs van Dijk wilden daarom van demissionair minister Bas van ’t Wout van Economische Zaken en Klimaat weten of dat niet anders kon. Net zoals de bewoners van Schiermonnikoog en natuurorganisaties vroegen zij naar de mogelijkheid van een tracé oostelijk van het eiland.

Hoewel het ministerie daar al andere kabels wil laten lopen, heeft de minister de Kamer laten weten dat hij gaat onderzoeken welke kabels voor windmolenparken in de toekomst nodig zijn. Daarin wordt ook meegenomen of de kabel die nu nog door Schiermonnikoog moet lopen toch ergens anders aangelegd kan gaan worden. Het komende halfjaar zullen er in ieder geval geen onomkeerbare stappen worden genomen. 

Afbeelding: Sabine Joosten | Hollandse Hoogte

ton_langenhuyzen.jpg

Contactgegevens:

T: 070-3182792
E: [email protected]